Text

Handledarutbildning inom Läslyftet i förskolan

  • Högskolepoäng 0 hp
  • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och riktar sig till förskollärare som huvudmannen har utsett att tjänstgöra som handledare inom Läslyftet i förskolan. Huvudmannen ska ha blivit beviljad statsbidrag.

Bok med bilder som svävar i luften

Om kursen

Handledarutbildning inom Läslyftet i förskolan består av en kombination av föreläsningar och inslag som berör handledning samt flerspråkighets-, läs och skrivdidaktiskt innehåll utifrån moduler för Läslyftet i förskolan, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Under kursen har varje förskollärare en ”fast” basgrupp under hela kursen (en basgruppstillhörighet).

  • Läslyftets kursmoduler
  • Handledning, didaktik och kollegialt lärande
  • Flerspråkighets-, läs- och skrivfrämjande miljöer i förskolan
  • Didaktiska strategier för främjande av språk-, flerspråkighets-, läs- och skrivutveckling
  • Reflektioner, dramaövningar, workshops och gruppdiskussioner


Genomförande

Kursens delas upp på fem kurstillfällen med en blandning av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.


Ansökan

Ansökan till kursen sker via huvudmannens ansökan om statsbidrag Länk till annan webbplats.. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om Läslyftet i förskolan Länk till annan webbplats..

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.

Till toppen