Text

Handledarutbildning inom Läslyftet i förskolan

  • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande hp
  • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och riktar sig till förskollärare som huvudmannen har utsett att tjänstgöra som handledare inom Läslyftet i förskolan. Huvudmannen ska ha blivit beviljad statsbidrag.

Handledarutbildning inom Läslyftet i förskolan består av en kombination av föreläsningar och inslag som berör handledning samt flerspråkighets-, läs och skrivdidaktiskt innehåll utifrån moduler för Läslyftet i förskolan, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Under kursen har varje förskollärare en ”fast” basgrupp under hela kursen (en basgruppstillhörighet).

Innehåll

Kursens delas upp på fem kurstillfällen med följande innehåll:

  • Läslyftets kursmoduler
  • Handledning, didaktik och kollegialt lärande
  • Flerspråkighets-, läs- och skrivfrämjande miljöer i förskolan
  • Didaktiska strategier för främjande av språk-, flerspråkighets-, läs- och skrivutveckling
  • Reflektioner, dramaövningar, workshops och gruppdiskussioner


Ansökan

Ansökan till kursen sker via huvudmannens ansökan om statsbidraglänk till annan webbplats. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om Läslyftet i förskolanlänk till annan webbplats.

Frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Universitetslektor i pedagogik

Martina Norling

+4621107067

martina.norling@mdh.se

Samordnare

Elisabeth Berglund

+4616155173

elisabeth.berglund@mdh.se

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.