Text

Handleda vidare inom Läslyftet i förskolan

  • Högskolepoäng 0 hp
  • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och riktar sig till förskollärare som har haft en handledande roll inom Läslyftet i förskolan. Huvudmannen ska ha blivit beviljad statsbidrag.

Om kursen

Handleda vidare inom Läslyftet i förskolan består av föreläsningar om handledning/kollegialt lärande samt inom området flerspråkighets-, läs- och skrivdidaktik. Under kursen har varje förskollärare en ”fast” basgrupp under hela kursen (en basgruppstillhörighet).

  • Kollegialt lärande
  • ”Kollegahandledning”
  • Handledningsprocessen
  • Förhållningssätt i handledning
  • Didaktiska handledarstrategier


Genomförande

Kursens delas upp på två kurstillfällen med en blandning av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.


Ansökan

Ansökan till kursen sker via huvudmannens ansökan om statsbidrag Länk till annan webbplats.. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om Läslyftet i förskolan Länk till annan webbplats..

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.

Till toppen