Text

Handleda vidare inom Läslyftet i förskolan

  • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande hp
  • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och riktar sig till förskollärare som har haft en handledande roll inom Läslyftet i förskolan. Huvudmannen ska ha blivit beviljad statsbidrag.

Handleda vidare inom Läslyftet i förskolan består av föreläsningar om handledning/kollegialt lärande samt inom området flerspråkighets-, läs- och skrivdidaktik. Under kursen har varje förskollärare en ”fast” basgrupp under hela kursen (en basgruppstillhörighet).

Innehåll

Kursens delas upp på två kurstillfällen med följande innehåll:

  • Kollegialt lärande
  • ”Kollegahandledning”
  • Handledningsprocessen
  • Förhållningssätt i handledning
  • Didaktiska handledarstrategier

Ansökan

Ansökan till kursen sker via huvudmannens ansökan om statsbidraglänk till annan webbplats. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om Läslyftet i förskolanlänk till annan webbplats.

Frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Universitetslektor i pedagogik

Martina Norling

+4621107067

martina.norling@mdh.se

Samordnare

Elisabeth Berglund

+4616155173

elisabeth.berglund@mdh.se

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.