Text

Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10

 • Högskolepoäng 7,5 högskolepoäng hp
 • Studieort Fyra campusträffar i Västerås och fyra webbinarier
 • $stringTranslations.StartDate 2020-01-16 - 2020-06-30 (deltid 25 %%)
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

Kursen ger en ämnesdidaktisk introduktion till programmering och teknikutveckling med inbyggda system med Processeing och Arduino, som möjliggör kreativt lärande med fokus på problemlösning.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge lärare kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och programmering i synnerhet för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument, samt ge orientering i programmeringens roll i undervisningsämnet.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • utveckla sina kunskaper i datalogiskt tänkande,
 • grundläggande programmering,
 • utveckla sina ämnesdidaktiska kunskaper kopplade till programmering och
 • undervisa utifrån gällande styrdokument.

Utbildningens innehåll

Kursen introducerar grundläggande programmering med inriktning på visualisering av matematik och teknik. Visualisering med bilder, animationer och ljud är ett kraftfullt verktyg för att förklara och lösa problem samt lära ut algoritmiskt tänkande. Kursen innehåller även hur visualisering kan användas didaktiskt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till lärare som undervisar i grundskolan 7–9 samt specialskolans årskurs 8–10.

Kurstillfällen VT 2020

Studieort: Västerås, MDH

Campusträffar: Fyra campusträffar mellan kl.10-15, 21 januari (start), 6 mars, 15 april och 26 maj (avslut).

Webbinarier: Fyra webbinarier mellan kl.14-16, 12 februari, 31 mars, 28 april och 12 maj.

Praktisk information

Kursen har startat och är stängd för ansökningar.

Kurskod: DVA341

Urval: Lottning

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men enstaka inslag kan ges på engelska.

Utbildningen kommer att bedrivas via den digitala lärplattformen Canvas. Ett antal undervisningstillfällen sker online i form av webbinarier som genomförs i Zoom.

För att kunna genomföra kursen behövs nedanstående utrustning som deltagarna själva står för:

 • Mac eller PC
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera
 • Headset med microfon
 • Arduino Starter kit (kurslitteratur och hårdvaruplattform)
 • Processing (tillgängligt via https://processing.orglänk till annan webbplats )

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Universitetslektor /Avdelningschef

Radu Dobrin

+4621107356

radu.dobrin@mdh.se

Avgifter

Kursen är avgiftsfri för målgruppen. Resor och andra omkostnader står deltagarna för.