Text

Förskolans uppdrag – ett utvecklingsprogram för barnskötare i förskolan

  • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande hp
  • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
  • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

På uppdrag av kommunala eller enskilda huvudmän anordnar vi ett utvecklingsprogram för barnskötare som arbetar inom förskolan. Syftet är att ge deltagarna kompetensutveckling rörande förskolans uppdrag, undervisning och lärmiljöer men också att främja erfarenhetsutbyte och synliggöra deltagarnas kompetenser.

Innehåll

Utbildningen innehåller föreläsningar, grupparbeten och workshops som tar utgångspunkt i frågeställningar och upplevda situationer som deltagarna tar med sig från den egna förskolan. Som deltagare får du möjlighet att träffa andra personer med liknande uppdrag och utbyta tankar och erfarenheter samt reflektera kring din kompetens.

Följande moment/teman ingår:

  • Förskolans uppdrag utifrån läroplanen; utbildning och undervisning i förskolan, barnsyn, kunskapssyn, barns delaktighet och inflytande samt lek och kvalitativa lärmiljöer
  • Reflektion över den egna kompetensen och den professionella rollen i förskolan
  • Könsroller och likabehandling i förskolan.
  • Interkulturalitet i förskolan
  • IKT i förskolan
  • Estetiska uttryckssätt, lekar och rollspel med fokus på kommunikation och samspel

Upplägg

Utbildningen består av åtta heldagar fördelat under en termin samt en uppstartsträff. Obligatoriskt att delta vid samtliga tillfällen.

Antal: 25-30 platser.

Kostnad: Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.

Examination

Utbildningen är inte poänggivande men alla som deltar aktivt och gör de examinationsmoment som ingår får ett intyg efter avslutad utbildning.

Mellan varje träff förväntas deltagarna göra visst hemarbete som att läsa kortare texter och skriva ner observationer från sin vardag.

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Samordnare

Cecilia Westerdahl

+4616153619

cecilia.westerdahl@mdh.se

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.