Text

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

  • Högskolepoäng 7,5 hp
  • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

Kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre och vi behöver kunna stödja barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska. Du som går kursen kommer att få rätt verktyg för att lyckas.

bild på en jordglob

Om kursen

Kursens syfte är att tillgodose personal inom förskolan med rätt verktyg för att kunna utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska. En röd tråd genom kursen kommer att vara ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare:

"Kursen hade ett bra upplägg som väckte många nya tankar om flerspråkighet och vårdnadshavares samverkan."

"Kursen gav konkreta tips och ideer att tänka på i verksamheten."

"Jag har fått kunskap och verktyg som jag kan dela med mig av till mina kollegor."

 

Målgrupper

Kursen riktar sig till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställd i förskolan.

 

Du lär dig

  • att kritiskt granska och analysera sitt förhållningssätt och lärandemiljöns betydelse för det dagliga arbetet
  • grundläggande teorier i flerspråkighet och om faktorer som påverkar första- och andraspråksutveckling
  • att analysera och problematisera vad ett interkulturellt förhållningssätt kan innebära i praktiken och använda likheter och olikheter som en tillgång i arbetet och som en naturlig del i förskolans verksamhet
  • betydelsen av samverkan med föräldrar gällande interkulturalitet och flerspråkighet
  • att tillämpa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i den dagliga verksamheten

 

Genomförande

Kursen genomförs som distansbaserad utbildning med ett antal träffar på campus eller på plats hos huvudman. Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Den är processinriktat upplagd, med verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna.

 

Anmälan

Du som anmäler dig till kursen behöver ha huvudmannens godkännande för att få gå kursen.

 

Förskolekurser i kommunen

Kurser för förskolepersonal anordnas i kommunen och kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket utsett och enas om ett upplägg. Läs mer på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.

Till toppen