Text

MDH erbjuder i samarbete med Arbets­förmedlingen en uppdrags­utbildning, inom ramen för Snabbspår för ekonomer. Den är för dig som är utbildad utanför EU/ESS och ännu inte jobbat inom ditt yrke i Sverige.

Snabbspår för ekonomer

Tre personer som sitter vid ett bord med datorer framför sig.

Snabbspår för ekonomer

MDH erbjuder i samarbete med Arbets­förmedlingen en uppdrags­utbildning, inom ramen för Snabbspår för ekonomer.

 

Det är en utbildning som riktar sig till dig som

  • har lägst en dokumenterad kandidatutbildning i företagsekonomi med inriktning mot redovisning/revision från ett land utanför EU/ESS
  • har kunskaper i svenska som lägst motsvarar SVA1
  • är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • ännu inte har arbetat inom ditt yrke i Sverige.

Målet med utbildningen är att öka dina chanser att få arbete som stämmer överens med din akademiska bakgrund samt tidigare arbetslivserfarenhet inom redovisning och revision.

Utbildningen består av tre delar:

  • Korta vägen. Distanskurs på 10 veckor som anordnas av Folkuniversitetet, där målet är att stärka din svenska med speciellt fokus på ekonomiska och skatterättsliga termer. Kursen syftar till att vara språkförberedande för studier på högskolenivå.
  • Uppdragsutbildning. Distanskurser om sammanlagt 30 högskolepoäng (hp) som bedrivs under 26 veckor på Mälardalens högskola. Du läser kurser inom beskattningsrätt (15 hp) samt redovisning och revision (15 hp).
  • Arbetsplatsförlagt lärande. Praktik på företag med redovisnings-/revisionsinriktning under max 6 månader.


Korta vägen

På Folkuniversitetets webbplats finns information om Korta vägenlänk till annan webbplats


Uppdragsutbildning

Under sammanlagt 26 veckor kommer du att studera på distans på Mälardalens högskola. Utbildningen startar med två introduktionsveckor där du dels får information om verktyget Zoom och läroplattformen Canvas som du kommer använda under utbildningen, dels får en översiktlig introduktion till juridik.

Kursen i beskattningsrätt (15 hp) ger dig grundläggande kunskap om det svenska skattesystemets uppbyggnad samt grundläggande kunskaper om tolkning och tillämpning av svensk skattelagstiftning med betoning på företagsbeskattning. Kursen i redovisning och revison (15 hp) ger dig fördjupade kunskaper inom området extern redovisning inklusive koncernredovisning samt kunskaper om revision. Dessa kurser omfattar 20 veckor heltidsstudier.

Avslutningsvis kommer du att få ytterligare fyra veckor med tid för examinationer.

Du får all kurslitteratur av MDH. Vi skickar ut den till alla antagna före kursstart tillsammans med ytterligare information om utbildningstiden.


Arbetsplatsförlagt lärande

Efter 26 veckors studier på högskolan kommer du att få möjlighet att praktisera på ett företag med redovisnings-/revisionsinriktning under max 6 månader. Praktikplatsen kommer vara på pendlingsavstånd från hemmet. Du kommer att ha en handledare på företaget som ansvarar för att lära upp dig och som finns som stöd under praktikperioden.

Du kommer att bli erbjuden praktik även om du inte klarat alla poäng i kurserna på MDH så länge du har tillgodogjort dig kunskaperna från de båda kurserna.


Antagning

Max 45 personer kommer bli antagna till utbildningen. För att du ska kunna söka och bli antagen behöver du kunna visa ett utlåtande från UHR, där de gjort en bedömning av din akademiska utbildning.

Du behöver också göra ett språktest i svenska, både vid antagningen till Korta vägen och i slutet av den kursen. Du är alltså inte garanterad plats på uppdragsutbildningen på MDH förrän du har fått godkänt på det sista språktestet. Kurserna på MDH ställer mycket höga krav på kunskaper i svenska, och för att klara av utbildningen behöver du kunskaper i svenska som minst motsvarar SVA1.

Efter att MDH har gjort en bedömning av dina akademiska meriter och Korta vägen har testat språket, beslutar Arbetsförmedlingen om du blir antagen till utbildningen.


Intresseanmälan

Nästa snabbspår för ekonomer startar med Korta vägen den 16 november 2020. Uppdragsutbildningen på MDH slutar 5 augusti 2021. Därefter har du arbetsförlagt lärande.

Anmälan har stängt för den här gången. Kontakta Arbetsförmedlingen för information om kommande utbildningstillfällen: snabbspar-ekonomer@arbetsformedlingen.se


Till toppen