Text

System-av-system

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2021-08-30 - 2022-01-16 (deltid 25%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA479
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDH-24547

I dagens samhälle, blir nästan allting digitaliserat och uppkopplat. I System-av-systemkursen kommer du att lära dig principerna för hur man får dessa digitaliserade system att samverka effektivt.

Om kursen

Denna kurs gör dig förtrogen med begreppet system-av-system (SoS), som innebär att oberoende system samverkar med varandra. Den ger dig en förståelse för varför SoS är ett viktigt område i den pågående digitaliseringen och tillhandahåller en teoretisk och praktisk grund för att förstå viktiga egenskaper hos SoS. Vidare ger kursen en fördjupad kunskap inom ett antal viktiga frågeställningar som behöver beaktas när SoS utvecklas.

Om du antas till kursen kan du ansluta när som helst mellan 30 augusti och 24 oktober 2021. Med en rekommenderad studiefart av 25% tar kursen ungefär sju kalenderveckor att genomföra. Högre eller lägre studiefart är möjlig så länge kursen är avklarad senast 16 januari 2022.

Kursens huvudmoment är:

 • Egenskaper hos system-av-system och viktiga undertyper.
 • Underliggande principer från systemteori och systemteknik.
 • Metoder och verktyg för utveckling av SoS.
 • Arkitekturen hos ett SoS och hur det kan beskrivas.
 • Interoperabilitet mellan de ingående delarna, samt underliggande principer för informationsrepresentation.
 • Affärsmodeller och incitament för samarbete mellan system.
 • Analys av trovärdighet hos SoS, inklusive risker och säkerhet.
 • Examination består huvudsakligen av skriftliga uppgifter under kursens gång.

Särskild behörighet

120 hp varav 80 hp inom teknik. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Professor i datavetenskap

Jakob Axelsson

jakob.axelsson@mdh.se

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

System-av-system

Stängd för anmälan HT21

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter behöver du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Vissa kurser kräver yrkeserfarenhet. Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdh.se

FutureE

Kurserna ingår i projektet FutureE där MDU erbjuder nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

Kompetensutveckling med FutureE
Till toppen