Text

Säkerhetskritisk mjukvara

 • Högskolepoäng 6 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2021-08-30 - 2022-01-16 (deltid 20%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA465
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDH-24532

Den här kursen kommer att ge dig en översikt över frågor och metoder för utveckling och kvalitetssäkring av säkerhetskritisk mjukvara, inklusive detaljkännedom om utvalda tekniker, metoder och verktyg.

Om kursen

Delkurser:

 1. Introduktion till funktionssäkerhet: kunskaper som ger ökad förståelse av relationen mellan inbyggda system / säkerhetskritiska system / olyckor / komplexitet / utvecklingsmodeller (utveckling av livscykelmodeller) / certifiering / ”säkerhetsbevis”.
 2. Analys-och modelleringsmetoder; översyn av analys-och modelleringstekniker för utvecklingen av säkerhetskritiska system.
 3. Verifiering och validering av säkerhetskritisk mjukvara, metoder och aktiviteter för att utföra verifiering och validering
 4. Arkitekturer för säkerhetskritiska system. Säkerhet som designbegränsning.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska du:

 • vara väl förtrogen med nyckelfrågor, verktyg och metoder för utvecklingen av säkerhetskritisk mjukvara
 • kunna tillämpa valda verktyg och metoder för utveckling och kvalitetssäkring av säkerhetskritisk mjukvara
 • ha visat förmågan att dokumentera kvalitetssäkringsarbetet
 • ha förvärvat en förmåga att anamma vetenskapliga framsteg inom området.


Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Hur man ökar kunskaperna och den allmänna förbättringen av säkerhetskulturer i utvecklingen av säkerhetskritiska system
 • Hur man förtydligar strukturen och omfattningen av kvalitetssäkringsaktiviteter i utvecklingen av säkerhetskritiska system
   

Behörighetskrav

120 hp varav minst 80 hp inom datavetenskap och/eller datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs minst 18 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet från mjukvaruutveckling eller relaterad verksamhet. Utöver det krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Universitetslektor

Kaj Hänninen

021-10 16 89

kaj.hanninen@mdh.se

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Säkerhetskritisk mjukvara

Stängd för anmälan HT21

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter behöver du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Vissa kurser kräver yrkeserfarenhet. Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdh.se

Prompt

Kurserna ingår i projektet Prompt där MDH erbjuder kurser på masternivå som ges online utan fysiska träffar och som är flexibla i tid och rum för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet.

Kompetensutveckling med Prompt
Till toppen