Text

Modellbaserad utveckling: teori och praktik

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2021-08-30 - 2022-01-16 (deltid 25%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA471
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDH-24543

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om principerna bakom modellbaserad utveckling av mjukvarusystem samt den praktiska tillämpningen av en sådan metodik. Modellering utgör en effektiv lösning för att minska problemkomplexitet och därmed förkorta utvecklingstiden samt förbättra slutproduktens egenskaper.

Om kursen

Moduler:

 • Grundläggande modelleringsbegrepp: vad är modeller, metamodeller, modellomvandlingar, modellspråk
 • Modelldriven teknik i praktiken: domänspecifika språk, UML-profiler, design, analys, samt implementering av mjukvarusystem genom modelldrivna tekniker
 • Praktiska problem i modellanvändningen: evolutionshantering, verktygsstöd

Du kommer att lära dig

 • Förstå de allmänna underliggande principerna kring modelldrivna tekniker
 • Analysera de kontextuella framgångsfaktorerna och fallgroparna i införandet av modelldriven mjukvaruutveckling i den egna organisationen
 • Analysera möjliga problem relaterade till verktygskompatibilitet, behov av att utöka eller anpassa modellspråket, samt stöd för distribuerad utveckling

Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Förutse möjligheter och fallgropar vid införandet av modelldrivna tekniker i den egna organisationen
 • Upprätta en hållbar plan för att införa modelltekniker i utvecklingsprocessen
 • Uppmärksamma behov av verktygsunderhåll och eventuella leverantörsberoenden

Särskild behörighet

120 hp, varav 80 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Universitetslektor

Antonio Cicchetti

021-15 17 62

antonio.cicchetti@mdh.se

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Modellbaserad utveckling: teori och praktik

Stängd för anmälan HT21

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter behöver du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Vissa kurser kräver yrkeserfarenhet. Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdh.se

Prompt

Kurserna ingår i projektet Prompt där MDU erbjuder kurser på masternivå som ges online utan fysiska träffar och som är flexibla i tid och rum för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet.

Kompetensutveckling med Prompt
Till toppen