Text

Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 17%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA469
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDH-24538

Modellbaserad testning är ett populärt sätt att testa mjukvarusystem. I den här kursen lär du dig hur man utformar och använder modellbaserade testverktyg, hur man skapar verklighetstrogna modeller samt hur man använder dessa modeller för att automatisera testningsprocessen inom sin organisation.

Om kursen

Kursen innehåller:

 1. Grunderna i modellbaserad testning. Grundläggande modellbaserad testningsterminologi; vad modellbaserad testning är; finita tillståndsmaskiner; hur man väljer tester med hjälp av modeller; att göra dessa tester exekverbara.
 2. Modellbaserad testning: skapa modeller från befintlig källkod; automatisera testdesign; modellkontroll och -sökning genom stora modeller för att hitta lämpliga tester; testautomatisering; implementera modellbaserade tester.
 3. Bestämma hur mycket av koden som testas (täckningskriterier) i modellbaserad testning: praktiska sätt att noggrant söka bland möjlig input; grafbaserade täckningskriterier; logikbaserade täckningskriterier; hur man åstadkommer spårbarhet från kod till tester; förenkla regressionstestning.
 4. Hur man använder modellbaserad testning i praktiken: verktyg för modellbaserad testning; testhantering, genom att välja vilka modellbaserade kriterier som ska användas; testunderhåll med hjälp av modellbaserad testning; testdokumentation i modellbaserad testning.

Du kommer att lära dig

 • om modeller och förstå modellbaserad testning,
 • utveckla praktiska färdigheter och förmågor i att tillämpa modellbaserad testning inom industriell verksamhet,
 • testa mjukvara genom att använda modellbaserad testning på strukturerade och organiserade sätt.

Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

Inom industrin utgör testning en väsentlig och tidskrävande aktivitet vid utveckling av mjukvara. Modellbaserad testning är en lovande teknik som adresserar utmaningar relaterade till testdesign, testval och testimplementering.

Särskild behörighet

120 hp varav 80 hp inom datavetenskap och/eller datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Universitetslektor

Eduard Paul Enoiu

021-10 16 24

eduard.paul.enoiu@mdh.se

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken

Stängd för anmälan HT21

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter behöver du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Vissa kurser kräver yrkeserfarenhet. Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdh.se

Prompt

Kurserna ingår i projektet Prompt där MDU erbjuder kurser på masternivå som ges online utan fysiska träffar och som är flexibla i tid och rum för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet.

Kompetensutveckling med Prompt
Till toppen