Text

Introduktion till infrastrukturer för IoT

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2021-10-04 - 2021-12-12 (deltid 17%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA480
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDH-24548

Denna kurs ger grundläggande kunskaper i Internet of Tings (IoT) och fokuserar på fysiska enheter och kommunikations- och beräkningsinfrastruktur. Kursen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i att bygga IoT applikationer.

Om kursen

Internet of Things (IoT) syftar på begreppet att ansluta fysiska enheter överallt. Denna “thing” kan syfta på enheter från enkla sensorer till mer sofistikerade enheter som smartphones.

Kursen fokuserar på grundläggande aspekter av IoT infrastrukturer. Målet är att ge kunskaper och färdigheter som behövs för att bygga IoT- system som går utöver traditionella Inbyggda System-kurser, och introducerar ett konceptuellt ramverk som omfattar automation, kommunikation samt nya arkitekturer som Cloud och Fog/Edge.

IoT World Forum föreslår en referensmodell i sju nivåer för IoT, från fysiska enheter på första nivån upp till affärsprocessnivån högst upp. Denna kurs fokuserar bara på de tre nedersta nivåerna: Physical Devices and Controllers, Connectivity och Edge Computing.

 • Kursen ges helt online utan några fysiska föreläsningar. Även examination sker online
 • Kursen är flexibel i den meningen att du kan läsa kursmaterialet i din egen takt
 • Kursfarten är på 17%, vilket underlättar för dem som inte kan ägna så mycket tid åt kursen varje vecka
 • För projektarbetet i kursen kan ämnen och plattformar väljas på ett flexibelt sätt, t.ex. kan du välja att använda en Rasberry Pij eller genomföra det med hjälp av simulering

Särskild behörighet

100 hp varav 60 hp i datavetenskap och/eller i elektronik och 7.5 hp programmering. Dessutom Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Universitetslektor

Mohammad Ashjaei

021-15 17 72

mohammad.ashjaei@mdh.se

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Introduktion till infrastrukturer för IoT

Stängd för anmälan HT21

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter behöver du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Vissa kurser kräver yrkeserfarenhet. Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdh.se

FutureE

Kurserna ingår i projektet FutureE där MDU erbjuder nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

Kompetensutveckling med FutureE
Till toppen