Text

org.mozilla.javascript.Undefined@0

 • Utbildningsnivå
 • Kurskod DVA460
 • Huvudområde

The aim of this course is to provide participants with the fundamental principles of dependability and fault tolerance, as well as with the main practical methods and strategies for design of fault-tolerant embedded systems.

About this course

Course modules:

 • Basic dependability concepts and terminology.
 • Fault tolerance fundamentals and principles
 • Strategies for design of fault-tolerant systems
 • Techniques to tolerate software faults
 • Study of the architecture of an existing fault-tolerant embedded system

Learning outcomes

The student should after course completion be able to:

 • Understand the basic concepts of dependability and fault tolerance
 • Have knowledge and experience in applying different paradigms for design of fault-tolerant systems
 • Develop fault-tolerant software according to current methodologies
 • Have knowledge about existing fault-tolerant architectures


Related industrial challenges addressed in the course

 • Improve design quality in terms of dependability attributes (reliability, availability, etc.)
 • Develop a systematic approach to fault tolerance, which should replace ad-hoc solutions that lead to long development and verification cycles, software refactoring and overdimensioning of resources.
 • Learn and understand available design alternatives for fault tolerance as well as more advanced evaluation techniques.
 • Create a common understanding of dependability terminology​

Entry requirements

 • 100 credits, of which 70 credits in engineering or informatics, including at least 30 credits in programming or software development.
 • In addition, English A/English 6 is required.

You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc.

Course title in Swedish

Design av pålitliga och feltoleranta inbyggda system

Language

English

Teacher

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan


Kursen kommer starta till hösten.


Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter behöver du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Vissa kurser kräver yrkeserfarenhet. Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdh.se

Prompt

Kurserna ingår i projektet Prompt där MDU erbjuder kurser på masternivå som ges online utan fysiska träffar och som är flexibla i tid och rum för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet.

Kompetensutveckling med Prompt
Till toppen