Text

MDH erbjuder poänggivande online kurser för dig som arbetar med AI och mjukvareutveckling. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Kompetensutveckling för dig med mjukvaruutveckling

Kompetensutveckling inom AI och mjukvaruutveckling

MDH erbjuder poänggivande online kurser för dig som arbetar med AI och mjukvareutveckling. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

Har du inte tidigare högskolestudier på din CV, eller har andra studier än vad som krävs för behörighet, kan du ändå anses vara behörig genom så kallad reell kompetens som till exempel yrkeserfarenhet.

Kontakta oss gärna om du har andra behov av utbildningar eller kompetensstärkande aktiviteter.


Kurser om AI, programvaruteknik och datavetenskap

Samtliga kurser hålls på engelska.

Nu kan du söka kursen: Quality assurance – Certification of safety-critical (software) systems

Kursen startar 22 februari 2020.

Läs mer
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits 5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 2,5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 7.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 7.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 2.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 6
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 2.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits:7.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 2.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 2.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 7,5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 2.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 7.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 2.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 7.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 7.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online
Fortbildning
 • Högskolepoäng Credits: 2.5
 • Utbildningsnivå Avanced level
 • Plats Online

Prompt

Kurserna ingår i projektet Prompt där MDH erbjuder kurser på masternivå som ges online utan fysiska träffar och som är flexibla i tid och rum för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet.

För företag som vill samarbeta om kompetensutveckling

FutureE

Kurserna ingår i projektet FutureE där MDH erbjuder nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

För företag som vill samarbeta om kompetensutveckling