Text

MDH erbjuder poänggivande onlinekurser för dig som arbetar med AI och mjukvaruutveckling. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Kompetensutveckling för AI och mjukvaruutveckling

AI och mjukvaruutveckling

MDH erbjuder poänggivande onlinekurser för dig som arbetar med AI och mjukvaruutveckling. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

Har du inte tidigare högskolestudier på din CV, eller har andra studier än vad som krävs för behörighet, kan du ändå anses vara behörig genom så kallad reell kompetens som till exempel yrkeserfarenhet.

Kontakta oss gärna om du har andra behov av utbildningar eller kompetensstärkande aktiviteter.


Kurser som ges vårterminen 2021

Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2021-02-22 - 2021-06-06 (deltid 33%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA467
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2021-01-18 - 2021-06-06 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA464


Dessa kurser ges preliminärt till höstterminen 2021 och kan sökas från mars 2021

Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-11-09 - 2021-01-17 (deltid 17%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA481
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-10-12 - 2020-11-29 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA476
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-10-05 - 2020-12-13 (deltid 17%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA480
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-11-09 - 2021-01-17 (deltid 17%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA469
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 10%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA466
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-09-14 - 2021-01-17 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA468
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA453
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA471
Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 17%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA446
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-11-30 - 2021-01-17 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA478
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-10-05 - 2020-12-13 (deltid 17%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA477
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA479
Fortbildning
 • Högskolepoäng 6 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA465
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA451

Prompt

Kurserna ingår i projektet Prompt där MDH erbjuder kurser på masternivå som ges online utan fysiska träffar och som är flexibla i tid och rum för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet.

Kompetensutveckling med Prompt

FutureE

Kurserna ingår i projektet FutureE där MDH erbjuder nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

Kompetensutveckling med FutureE

MOOC och öppna seminarier

MOOC:ar (Massive Open Online Courses) är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill.

Läs mer

FAQ - Fortbildning och kompetensutveckling

Här hittar du de vanligaste frågorna med tillhörande svar om våra fortbildningskurser inom områdena AI och mjukvaruutveckling, Smart produktion samt Miljö och energi vid Mälardalens högskola.

Läs mer
Till toppen