Text

Forskarutbildingskurser i matematik/tillämpad matematik.


Matematik/tillämpad matematik

Forskarutbildingskurser i matematik/tillämpad matematik.

Kurser 2020

Kontakta kursansvarig för information och anmälan.


Konstruktiva metoder i sannolikhetsteori och stokastiska processer

(Constructive Methods in Probability Theory and Stochastic Processes)


q-Analysens grunder

(Fundamentals of q-analysis)

 • Omfattning i poäng: 7,5 hp
 • Startdatum: VT 2020
 • Slutdatum: HT 2020
 • Kursansvarig: Professor Predrag Rajkovic, Professor Sergei Silvestrovlänk till annan webbplats
 • Examinator: Professor Predrag Rajkovic, Professor Sergei Silvestrovlänk till annan webbplats


Topologi och algebraisk topologi

(Topology and algebraic topology)


Deriveringar i associativa algebror

(Derivations in associative algebras)

 • Omfattning i poäng: 7,5 hp
 • Startdatum: HT 2020
 • Slutdatum: HT 2020
 • Kursansvarig: Dr. Andronick Arutyunov, Professor Sergei Silvestrovlänk till annan webbplats
 • Examinator: Dr. Andronick Arutyunov, Professor Sergei Silvestrovlänk till annan webbplats


Lie superalgebror, Clifford algebror och n-ara algebraiska strukturer

(Lie superalgebras, Clifford algebras and n-ary algebraic structures )

 • Omfattning i poäng: 7,5 hp
 • Startdatum: HT 2020
 • Slutdatum: HT 2020
 • Kursansvarig: Professor Viktor Abramov, Professor Sergei Silvestrovlänk till annan webbplats
 • Examinator: Professor Viktor Abramov, Professor Sergei Silvestrovlänk till annan webbplats