Text

Högskolegemensamma forskarutbildningskurser för forskarstuderande vid MDH.

Högskolegemensamma forskarutbildningskurser

Högskolegemensamma kurser

Högskolegemensamma forskarutbildningskurser för forskarstuderande vid MDH.

Läsår 2021

Deltagarbaserad forskning I, 7,5 hp 

Deltagarbaserad forskning II, 7,5 hp

Academic Research Writing, 7,5 hp


Ethical Issues in Research 7,5 credits


Areas of Sustainability, 7,5 credits


Economic analysis for energy engineering, 5 hp


Circular Economy and Raw Material Competence for Sustainable Production, 7.5 hp


Kontakta forskningssamordnare

EST

HVV

IDT - Inbyggda system

IDT - Innovation och design

UKK - Didaktik

UKK - Matematik/tillämpad matemaik

Till toppen