Text

Högskolegemensamt forskarutbildningskurser för forskarstuderande vid MDH.

Högskolegemensamma forskarkurser

Högskolegemensamma kurser

År 2020

Academic Research Writing, 7,5 hp

  • Ansvarig akademi UKK
  • Mejla examinator för vidare information samt anmälan till kursen
  • Vårtermin


Forskningsetik, 7,5 hp

  • Ansvarig akademi UKK
  • Mejla examinator för vidare information samt anmälan till kursen
  • Vårtermin


Areas of Sustainability, 7,5 hp

  • Ansvarig akademi UKK
  • Mejla examinator för vidare information samt anmälan till kursen
  • Hösttermin


Economic analysis for energy engineering, 5 hp

  • Ansvarig akademi EST 


EST

Madeléne Westerberg

+4621107345

madelene.westerberg@mdh.se

HVV

Helena Blomberg

+4621151770

helena.blomberg@mdh.se

IDT

Thomas Nolte

+4621103178

thomas.nolte@mdh.se

UKK

Louise Sund

+4616153421

louise.sund@mdh.se