Text

Forskarutbildingskurser i didaktik.


Didaktik

Forskarutbildingskurser i didaktik.

Vårterminen 2020


Disputationskurs, 7,5 hp

 • Kursansvarig: Anette Sandberg
 • För anmälan kontakta kursansvarig.​​​
 • åttondelsfart

Vetenskapsteori, 7,5 hp*

 • Kursansvarig: Per Lindqvist
 • För anmälan kontakta kursansvarig.​​​
 • kvartsfart


Multimodal Analysis of Pedagogical Interaction, 7,5 hp​


Höstterminen 2020


Didaktik, introduktion, 7,5 hp*

 • Kursansvarig: Anna Ehrlin
 • För anmälan kontakta kursansvarig.​​​
 • kvartsfart
 • Datum för kursen: 10/9, 8/10, 22/10 och 19/11.
 • Inlämning 11/12


Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp*

 • Kursansvarig: Anna Ehrlin
 • För anmälan kontakta kursansvarig.​​​​
 • kvartsfart
 • Datum för kursen: 9/9, 30/9, 12/10, 23/10, 2/11, 16/11, 30/11 och 11/12.
 • Inlämning 21/12

*Obligatoriska kurser

De grundläggande kurserna syftar till att ge fördjupad kunskap om didaktikens utbildningsvetenskapliga grund, det didaktiska forskningsfältet, vetenskapsteori och vetenskaplig metod, forskningsetik, ämnets bidrag till samhällsutvecklingen och kritisk medvetenhet om vetenskapens roll i samhället samt ansvar för dess användning.


Allmän studieplan didaktikPDF