Text

Forskarutbildingskurser i didaktik.


Didaktik

Följande kurser inom forskarutbildningsområdet didaktik erbjuds 2020.

Vårterminen 2020

Disputationskurs, 7,5 hp

 • Kursansvarig: Anette Sandberg
 • För anmälan kontakta kursansvarig.​​​
 • åttondelsfart


Vetenskapsteori, 7,5 hp*

 • Kursansvarig: Per Lindqvist
 • För anmälan kontakta kursansvarig.​​​
 • kvartsfart


Multimodal Analysis of Pedagogical Interaction, 7,5 hp​​


Höstterminen 2020

Didaktik, introduktion, 7,5 hp*

 • Kursansvarig: Anna Ehrlin
 • För anmälan kontakta kursansvarig.​​​
 • kvartsfart
 • Datum för kursen: 10/9, 8/10, 22/10 och 19/11.
 • Inlämning 11/12


Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp*

 • Kursansvarig: Anna Ehrlin
 • För anmälan kontakta kursansvarig.​​​​
 • kvartsfart
 • Datum för kursen: 9/9, 30/9, 12/10, 23/10, 2/11, 16/11, 30/11 och 11/12.
 • Inlämning 21/12


*Obligatoriska kurser

De grundläggande kurserna syftar till att ge fördjupad kunskap om didaktikens utbildningsvetenskapliga grund, det didaktiska forskningsfältet, vetenskapsteori och vetenskaplig metod, forskningsetik, ämnets bidrag till samhällsutvecklingen och kritisk medvetenhet om vetenskapens roll i samhället samt ansvar för dess användning.