Text

Forskarutbildingskurser i didaktik.

Didaktik

Didaktik

Följande kurser inom forskarutbildningsområdet didaktik erbjuds 2021.

Vårtermin

Kontakta kursansvarig för information och anmälan.

 

Disputation course, 7,5 credits


Science theory, 7,5 credits*


Multimodal Analysis of Pedagogical Interaction, 7,5 hp​​


Hösttermin

Didactics and educational theory as a field of research, 7,5 credits*


Quantitative and qualitative method, 7,5 credits*


*Obligatoriska kurser

De grundläggande kurserna syftar till att ge fördjupad kunskap om didaktikens utbildningsvetenskapliga grund, det didaktiska forskningsfältet, vetenskapsteori och vetenskaplig metod, forskningsetik, ämnets bidrag till samhällsutvecklingen och kritisk medvetenhet om vetenskapens roll i samhället samt ansvar för dess användning.


Till toppen