Text

En viktig del av utbildningen på forskarnivå utgörs av kurser. Vid MDH erbjuds ett antal högskolegemensamma kurser och ämnesspecifika kurser på forskarnivå.


Forskarkurser vid MDH

En viktig del av utbildningen på forskarnivå utgörs av kurser. Vid MDH erbjuds ett antal högskolegemensamma kurser och ämnesspecifika kurser på forskarnivå.

Kurser på forskarnivå är i princip tillgängliga för alla forskarstuderande vid högskolan, men särskilda förkunskapskrav kan gälla för kurs och antalet platser kan vara begränsat.

Högskolegemensamma kurser

Kontakta den akademi som är värd för respektive ämne för ytterligare information och för att få tillgång till den allmänna studieplanen. I den framgår eventuella obligatoriska kurser samt föreskrifter om hur stor del av kurserna inom utbildningen på forskarnivå som kan läsas på annan utbildningsnivå.

 

EST

Madeléne Westerberg

+4621107345

madelene.westerberg@mdh.se

HVV

Helena Blomberg

+4621151770

helena.blomberg@mdh.se

IDT

Thomas Nolte

+4621103178

thomas.nolte@mdh.se

UKK

Louise Sund

+4616153421

louise.sund@mdh.se