Text

En viktig del av utbildningen på forskarnivå utgörs av kurser. Vid MDH erbjuds ett antal högskolegemensamma kurser och ämnesspecifika kurser på forskarnivå.

Forskarkurser vid MDH

Forskarkurser vid MDH

En viktig del av utbildningen på forskarnivå utgörs av kurser. Vid MDH erbjuds ett antal högskolegemensamma kurser och ämnesspecifika kurser på forskarnivå.

Kurser på forskarnivå är i princip tillgängliga för alla forskarstuderande vid högskolan, men särskilda förkunskapskrav kan gälla för kurs och antalet platser kan vara begränsat.

 

Högskolegemensamma forskarkurser

Högskolegemensamma forskarutbildningskurser

Högskolegemensamma forskarutbildningskurser för forskarstuderande vid MDH.

Läs mer

Ämnesspecifika forskarkurser


Datavetenskap

Forskarutbildningskurser i datavetenskap.

Läs mer

Didaktik

Forskarutbildingskurser i didaktik.

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Forskarutbildningskurser i energi- och miljöteknik.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskarutbildningskurser i hälsa och välfärd.

Läs mer

Innovation och design

Forskarutbildningskurser i innovation och design.

Läs mer

Matematik / tillämpad matematik

Forskarutbildingskurser i matematik/tillämpad matematik.

Läs mer

Kontakta den akademi som är värd för respektive ämne för ytterligare information och för att få tillgång till den allmänna studieplanen. I den framgår eventuella obligatoriska kurser samt föreskrifter om hur stor del av kurserna inom utbildningen på forskarnivå som kan läsas på annan utbildningsnivå.

 

Kontakta forskningssamordnare

EST

Madeléne Westerberg

021-10 73 45

madelene.westerberg@mdh.se

HVV

Helena Blomberg

021-15 17 70

helena.blomberg@mdh.se

IDT - Inbyggda system

Federico Ciccozzi

021-15 17 36

federico.ciccozzi@mdh.se

IDT - Innovation och design

Yvonne Lagrosen

016-15 51 64

yvonne.lagrosen@mdh.se

UKK - Didaktik

Louise Sund

016-15 34 21

louise.sund@mdh.se

UKK - Matematik/tillämpad matemaik

Doghonay Arjmand

021-10 31 28

doghonay.arjmand@mdh.se

Till toppen