Text

En viktig del av utbildningen på forskarnivå utgörs av kurser. Vid MDH erbjuds ett antal högskolegemensamma kurser och ämnesspecifika kurser på forskarnivå.

Forskarkurser vid MDH

Forskarkurser vid MDH

En viktig del av utbildningen på forskarnivå utgörs av kurser. Vid MDH erbjuds ett antal högskolegemensamma kurser och ämnesspecifika kurser på forskarnivå.

Kurser på forskarnivå är i princip tillgängliga för alla forskarstuderande vid högskolan, men särskilda förkunskapskrav kan gälla för kurs och antalet platser kan vara begränsat.

 

Högskolegemensamma forskarkurser

Högskolegemensamma forskarutbildningskurser

Högskolegemensamma forskarutbildningskurser för forskarstuderande vid MDH.

Läs mer

Ämnesspecifika forskarkurser


Datavetenskap

Forskarutbildningskurser i datavetenskap.

Läs mer

Didaktik

Forskarutbildingskurser i didaktik.

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Forskarutbildningskurser i energi- och miljöteknik.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskarutbildningskurser i hälsa och välfärd.

Läs mer

Innovation och design

Forskarutbildningskurser i innovation och design.

Läs mer

Matematik / tillämpad matematik

Forskarutbildingskurser i matematik/tillämpad matematik.

Läs mer

Kontakta den akademi som är värd för respektive ämne för ytterligare information och för att få tillgång till den allmänna studieplanen. I den framgår eventuella obligatoriska kurser samt föreskrifter om hur stor del av kurserna inom utbildningen på forskarnivå som kan läsas på annan utbildningsnivå.

 

Kontakta forskningssamordnare

EST

Madeléne Westerberg

+4621107345

madelene.westerberg@mdh.se

HVV

Helena Blomberg

+4621151770

helena.blomberg@mdh.se

IDT - Inbyggda system

Federico Ciccozzi

+4621151736

federico.ciccozzi@mdh.se

IDT - Innovation och design

Peter E Johansson

+4616153708

peter.e.johansson@mdh.se

UKK - Didaktik

Louise Sund

+4616153421

louise.sund@mdh.se

UKK - Matematik/tillämpad matemaik

Doghonay Arjmand

+4621103128

doghonay.arjmand@mdh.se