Text

Doktorandrådet representerar högskolans forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDH ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Doktorandrådet

Doktorandrådet är forskarstuderandens röst vid högskolan

Doktorandrådet representerar högskolans forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDH ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Doktorandråd består av representanter för doktorandgruppen och ansvarar för studentinflytande inom forskarutbildningen. Rådet består av en ordförande (kallad doktorandombud) samt två doktorandrådsrepresentanter per akademi. Doktorandrådet har uppgiften att bevaka doktorandkollektivets och de enskilda doktorandernas intressen.

Doktorandrådet arbetar för att utbildningen ska hålla god kvalitet och är de forskarstuderandes röst inom högskolan. Vid samarbetssvårigheter mellan högskolan och enskilda doktorander ska doktorandrådet ge råd och vägledning.

Det finns även en doktorandombudsman (prodekan) som doktorander kan vända sig till om de känner sig felaktigt behandlade eller dåligt bemötta.

elisabeth.uhlemann@mdh.se eller magnus.hoppe@mdh.se


Medlemmar i doktorandrådet

Doktorand / Ordförande (UKK)

Sandra Jederud

016-15 32 34

sandra.jederud@mdh.se

Doktorand / Vice ordförande (EST)

Todd Drennan

021-48 06 909

todd.drennan@mdh.se

Doktorand

Victor Azamfirei

016-15 36 27

victor.azamfirei@mdh.se

Doktorand (IDT)

Viktorija Badasjane

016-15 51 37

viktorija.badasjane@mdh.se

Doktorand (UKK)

Ester Catucci

021-10 15 93

ester.catucci@mdh.se

Doktorand (HVV)

Anna Hjalmarsson

016-15 51 66

anna.hjalmarsson@mdh.se

Doktorand (IDT)

Rong Gu

021-10 15 60

rong.gu@mdh.se

Doktorand (EST)

Aubrey Shenk

021-10 31 65

aubrey.shenk@mdh.se

Doktorand (UKK)

Miriam Stenbacka

021-10 73 29

miriam.stenbacka@mdh.se

Doktorand (HVV)

Emmie Wahlström

021-10 15 18

emmie.wahlstrom@mdh.se

Till toppen