Text

Inom Mälardalens studentkår finns ett särskilt doktorandråd som representerar högskolans forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDH ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.


Doktorandrådet är forskarstuderandens röst vid högskolan

Inom Mälardalens studentkår finns ett särskilt doktorandråd som representerar högskolans forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDH ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Doktorandråd består av representanter för doktorandgruppen och ansvarar för studentinflytande inom forskarutbildningen. Rådet består av en ordförande (kallad doktorandombud) samt två doktorandrådsrepresentanter per akademi. Doktorandrådet har uppgiften att bevaka doktorandkollektivets och de enskilda doktorandernas intressen.

Doktorandrådet arbetar för att utbildningen ska hålla god kvalitet och är de forskarstuderandes röst inom högskolan. Vid samarbetssvårigheter mellan högskolan och enskilda doktorander ska doktorandrådet ge råd och vägledning.

Det finns även en doktorandombudsman som doktorander kan vända sig till om de känner sig felaktigt behandlade eller dåligt bemötta.

 

Medlemmar i doktorandrådet

Doktorand

Mahsa Daraei

+4621101541

mahsa.daraei@mdh.se

Doktorand

Moksadur Rahman

+4621101594

moksadur.rahman@mdh.se

Doktorand

Miriam Stenbacka

+4621107329

miriam.stenbacka@mdh.se

Doktorand /Universitetsadjunkt

Marwa Amri

marwa.amri@mdh.se

Doktorand

Rong Gu

+4621101560

rong.gu@mdh.se

Doktorand

Magnus Berglind

+4621101502

magnus.berglind@mdh.se

Doktorand

Todd Drennan

+46214806909

todd.drennan@mdh.se

Universitetsadjunkt i didaktik/doktorand

Sandra Jederud

+4616153234

sandra.jederud@mdh.se