Text

Doktorandrådet representerar högskolans forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDH ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Doktorandrådet

Doktorandrådet är forskarstuderandens röst vid högskolan

Doktorandrådet representerar högskolans forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDH ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Doktorandråd består av representanter för doktorandgruppen och ansvarar för studentinflytande inom forskarutbildningen. Rådet består av en ordförande (kallad doktorandombud) samt två doktorandrådsrepresentanter per akademi. Doktorandrådet har uppgiften att bevaka doktorandkollektivets och de enskilda doktorandernas intressen.

Doktorandrådet arbetar för att utbildningen ska hålla god kvalitet och är de forskarstuderandes röst inom högskolan. Vid samarbetssvårigheter mellan högskolan och enskilda doktorander ska doktorandrådet ge råd och vägledning.

Det finns även en doktorandombudsman som doktorander kan vända sig till om de känner sig felaktigt behandlade eller dåligt bemötta.

 

Medlemmar i doktorandrådet

Universitetsadjunkt /doktorand

Benita Berg

+4621101302

benita.berg@mdh.se

Doktorand

Mahsa Daraei

+4621101541

mahsa.daraei@mdh.se

Doktorand / Vice ordförande

Todd Drennan

+46214806909

todd.drennan@mdh.se

Doktorand

Rong Gu

+4621101560

rong.gu@mdh.se

Doktorand / Ordförande

Sandra Jederud

+4616153234

sandra.jederud@mdh.se

Doktorand

Moksadur Rahman

+4621101594

moksadur.rahman@mdh.se

Doktorand

Miriam Stenbacka

+4621107329

miriam.stenbacka@mdh.se