Text

Inom Mälardalens studentkår finns ett särskilt doktorandråd som representerar högskolans forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDH ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.


Doktorandrådet är forskarstuderandens röst vid högskolan

Inom Mälardalens studentkår finns ett särskilt doktorandråd som representerar högskolans forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDH ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Doktorandråd består av representanter för doktorandgruppen och ansvarar för studentinflytande inom forskarutbildningen. Rådet består av en ordförande (kallad doktorandombud) samt två doktorandrådsrepresentanter per akademi. Doktorandrådet har uppgiften att bevaka doktorandkollektivets och de enskilda doktorandernas intressen.

Doktorandrådet arbetar för att utbildningen ska hålla god kvalitet och är de forskarstuderandes röst inom högskolan. Vid samarbetssvårigheter mellan högskolan och enskilda doktorander ska doktorandrådet ge råd och vägledning.

Det finns även en doktorandombudsman som doktorander kan vända sig till om de känner sig felaktigt behandlade eller dåligt bemötta.

 

Medlemmar i doktorandrådet

Doktorand

Johanna Zetterlund

+4621107091

johanna.zetterlund@mdh.se

Doktorand

Johannes Finnman

+4621101492

johannes.finnman@mdh.se

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Julia Callegari

+4616153278

julia.callegari@mdh.se

Doktorand

Mahsa Daraei

+4621101541

mahsa.daraei@mdh.se

Doktorand

Moksadur Rahman

+4621101594

moksadur.rahman@mdh.se

Doktorand

Per Bäck

+4621107305

per.back@mdh.se

Doktorand datavetenskap

Hamidur Rahman

+4621151703

hamidur.rahman@mdh.se