Text

Inom alla program på MDH finns så kallade branschråd som består av studenter, lärare och representanter från näringsliv och offentlig verksamhet.


Branschråd, länken mellan utbildning och arbetsliv

Inom alla program på MDH finns så kallade branschråd som består av studenter, lärare och representanter från näringsliv och offentlig verksamhet. Syftet med branschråden är att utveckla utbildningarna samt fungera som en länk mellan högskola och arbetsliv.

Medlemmarna i de olika branschråden får möjlighet att bidra med synpunkter på hur programmen kan förbättras och säkerställa att studenterna får relevant kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden. I samband med råden, som vanligtvis anordnas ett par gånger per år, kan deltagarna även diskutera idéer på nytt programinnehåll samt förslag på nya samarbetsprojekt mellan högskolan och branschen.

 

Kontakt

Universitetsadjunkt Innovationsteknik

Mona Tjernberg

+4616155188

mona.tjernberg@mdh.se

Akademichef

Thomas Wahl

+4621151766

thomas.wahl@mdh.se

Verksamhetsledare /Projektledare

Cecilia Vestman

+4616155108

cecilia.vestman@mdh.se

Universitetslektor /Avdelningschef

Åsa Snöljung

+4621107326

asa.snoljung@mdh.se