Text

Om du inte kan börja studera vid den tid du planerat kan du ansöka om anstånd, alltså tillåtelse att skjuta upp studiestarten, om det finns så kallade särskilda skäl.


Om du behöver skjuta upp dina studier

Om du inte kan börja studera vid den tid du planerat kan du ansöka om anstånd, alltså tillåtelse att skjuta upp studiestarten, om det finns så kallade särskilda skäl.

Särskilda skäl kan vara:

  • sociala
  • medicinska
  • andra omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning, försvarsmaktsanställning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Anståndstiden får vara högst 18 månader om det inte finns giltiga skäl för längre tid. Om du blir beviljad anstånd är det viktigt att komma ihåg att det anståndet gäller under förutsättning att utbildningen anordnas och att behörighetskraven är oförändrade.

För att ta din plats i anspråk måste du anmäla dig till utbildningen på nytt till den termin som anges i ditt anståndsbeslut. Du måste även skicka in en kopia på beslutet till antagning.se i samband med anmälan. Detta ska göras senast sista anmälningsdag. Du kan inte ta platsen i anspråk under anståndstiden.


Ansökan om anstånd med studiestart


Mer information

För mer information, kontakta antagningen på antagningen@mdh.se eller
016-15 32 50.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00

 

Till toppen