Text

För att du ska kunna bli antagen till en högskoleutbildning behöver du ha vissa bestämda förkunskaper, som kallas för behörighet. För vissa utbildningar finns också särskilda behörighetskrav.


Behörighet att söka utbildning

För att du ska kunna bli antagen till en högskoleutbildning behöver du ha vissa bestämda förkunskaper, som kallas för behörighet. För vissa utbildningar finns också särskilda behörighetskrav. Vilken behörighet som gäller för respektive program hittar du på programsidorna.

Antagen med villkor

Om du inte uppfyller behörighetskraven när du söker en utbildning, men har förutsättningarna att bli behörig innan utbildningen startar – då kan du bli antagen med villkor. Att bli antagen med villkor kan exempelvis vara aktuellt om du är registrerad på en behörighetsgivande kurs men saknar slutbetyg.

Du söker kursen som vanligt på antagning.se. Där får du sedan information om du är:

 • behörig
 • behörig med villkor
 • obehörig

Om du blir antagen med villkor till en kurs innebär det att du efter urvalet får mer tid på dig att bli fullt behörig innan kursen startar. Om du trots den extra tiden inte blir behörig till kursen, finns möjligheten att pröva om du kan beviljas undantag från villkor.

Har du en registrering på behörighetsgivande kurs/kurser tre terminer bakåt i tiden blir du före urvalet bedömd som ”behörig med villkor”, vilket efter urvalet kan ge statusen ”antagen med villkor”.

Om du inte har någon registrering alls på behörighetsgivande kurs/kurser, eller om registreringen är äldre än tre terminer bakåt i tiden och det inte går att spåra någon aktivitet i kursen, blir du före urvalet bedömd som ”obehörig”, vilket i urvalet ger resultatet ”struken”.

Kort sagt:
Var uppmärksam på den särskilda behörigheten till kursen du sökt, och håll koll på informationen på dina sidor på antagning.se efter ansökan.

Före urvalet:


Efter urvalet:

Behörig

Antagen/reservplacerad

Behörig med villkor

Antagen med villkor/reservplacerad

Obehörig

Struken


Om du blir antagen med villkor till en kurs innebär detta att du efter urvalet får ytterligare tid på dig att bli fullt behörig innan kursen startar. Då kan villkoret tas bort och du kan registreras på kursen och gå den.

Om du trots den extra tiden inte blir behörig till kursen, finns möjligheten att pröva om du kan beviljas undantag från villkor.

 

Ansökan om undantag från villkor på kurs

Ifylld blankett lämnas i ansvarig akademis brevlåda utanför Studenttorget före kursstart. Om du är osäker på hur långt före kursstart du måste lämna in din ansökan om undantag är du välkommen att kontakta akademin. Akademin fattar beslut om ansökan kan beviljas, eller ska avslås.antag är du välkommen att kontakta akademin. Akademin fattar beslut om ansökan kan beviljas, eller ska avslås.

Särskilda regler för kurser med verksamhetsförlagd utbildning

Tidsaspekten är särskilt viktig för kurser med praktikinslag, så därför gäller särskilda regler för kurser med verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

 • HVV: Senast fredagen 3 veckor (24 dagar) före kursstart måste du vara behörig för att få starta VFU-kurs på sjuksköterskeprogrammen.
 • UKK: Senast 6 veckor (42 dagar) före kursstart måste du vara behörig för att få starta VFU-kurs på lärarprogrammen.

Ta gärna kontakt med studievägledare på HVV och UKK om du är osäker på din behörighetsstatus inför VFU-kurser.

För mer information, kontakta antagningen på antagningen@mdh.se eller 016-15 32 50.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00


Meritvärde och urval

När det finns fler sökande till en utbildning än det finns platser, måste ett urval göras.


Meritvärde

När du söker en utbildning räknas de akademiska poäng som du samlat ihop fram till sista anmälningsdagen. Maximalt antal högskolepoäng som du kan räkna med för grundnivå är 165 högskolepoäng. För avancerad nivå gäller 285 högskolepoäng.


Urval

Vid urval till kurser kan du bli antagen på akademiska poäng, betyg eller högskoleprov. Vid urval till utbildningsprogram som vänder sig till högskolenybörjare kan du bli antagen på betyg eller högskoleprov. För påbyggnadsprogram sker urvalet i de flesta fall på akademiska poäng.


Platsgaranti

Det finns ett antal utbildningar på MDH som har platsgaranti. Det innebär att alla behöriga sökande får plats. Du måste ha anmält dig i tid och följa de anvisningar som finns i anmälningsmaterialet och antagningsbeskedet. En student som har fått godkänt i alla kurser på tekniskt basår har till exempel platsgaranti till alla högskole- och civilingenjörsprogram som kommer att ges på MDH under kommande läsår. Mer information finns på programsidan för tekniskt basår.


Kurser inom program

Söker du kurser du inte har platsgaranti till konkurrerar du med det antal högskolepoäng som du samlat ihop fram till sista anmälningsdag. Programstudenter med platsgaranti antas i första hand.


Lokala urvalsgrunder

Lokala urvalsgrunder kan finnas, som till exempel arbetsprov eller arbetslivserfarenhet.


Lika meritvärde

Om flera sökande till kurser och påbyggnadsprogram har lika många poäng används lottning.Reell kompetens

Om du saknar behörighet till högskolestudier men anser att du har de kunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din så kallade reella kunskap prövad. Den reella kompetensen, det vill säga dina samlade kunskaper och meriter, kan du ha fått till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.


Så här ansöker du om reell kompetens

 1. Anmäl dig till kurs/program på antagning.selänk till annan webbplats. Här finns information om datum för anmälan.
 2. Fyll i blanketten nedan för ansökan om reell kompetens.
 3. Skriv en självskattning där du beskriver din erfarenheter, förmågor och meriter som motiverar varför du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen.
 4. Bifoga relevanta intyg. Det kan vara betyg och arbetsintyg.
 5. Ladda upp ansökan för reell kompetens och samtliga intyg på antagning.se eller skicka per post till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. En komplett ansökan med självskattning och intyg ska ha kommit in till Antagningsservice senast sista anmälningsdag. Sena ansökningar prövas inte och det är inte möjligt att söka om reell kompetens vid en sen anmälan.
 6. Du får besked om du har beviljats reell kompetens via ditt antagningsbesked på antagning.se. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet.

Ansökan om bedömning av reell kompetens

Grundläggande behörighet

Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) tagit fram en gemensam modell för att bedöma den grundläggande behörigheten. För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet behöver du ha lägst betyget E eller godkänt i:

 • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska A eller Engelska 5 och 6
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b, alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2.
 • Samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Har du dessa kunskaper bedöms du uppfylla kraven för grundläggande behörighet och behöver därför inte ansöka om prövning av reell kompetens. Tänk på att du fortfarande kan behöva ansöka om reell kompetens för särskild behörighet.


Hur bedöms din reella kompetens?

Utifrån de dokument och handlingar som du bifogar till din ansökan gör högskolan en bedömning av dina förutsättningar att klara utbildningen. Därför är det viktigt att du skickar in så mycket information och underlag som möjligt.


Gör högskoleprovet

Blir du behörig innebär det inte att du får förtur till den sökta utbildningen. Om det är fler sökande till en utbildning än vad det finns platser måste du konkurrera om en plats med hjälp av ett meritvärde. Söker du en utbildning på grundnivå rekommenderar vi att du gör högskoleprovet för att få ett meritvärde.


Uppgifter

Du kan beskriva dina förutsättningar att studera på högskolenivå genom att göra uppgifter. Uppgifterna kan hjälpa dig att bevisa att du har den kompetens som krävs inom ett område där formella meriter saknas. Du behöver bara göra uppgifter för den behörighet som du saknar formella meriter för.

 

Mer information

För mer information, kontakta antagningen på antagningen@mdh.se eller 016-15 32 50.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00