Text

I antagningsordningen beskrivs de regler för antagning som MDH följer.

Antagningsordning

Antagningsordning

I antagningsordningen beskrivs de regler för antagning som MDH följer.

Det gäller bland annat:

  • ansökan
  • behörighet och undantag
  • urval
  • hur beslut om antagning och undantag fattas
  • hur beslut om behörighet kan överklagas

Antagningsordning

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Mer information

För mer information, kontakta antagningen på antagningen@mdh.se
eller 016-15 32 50.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00

 

Till toppen