Text

Se vilka program på MDH som är öppna för ansökan senare del VT21


Program öppna för ansökan senare del till VT21

Akademin för hälsa, vård och välfärd


Program

Terminer med tillfälliga platser

Ort

Programkod

Beteendevetenskapliga programmet

Termin 3

Eskilstuna

GKE03 (Eskilstuna)

Socionomprogrammet

Termin 2 och uppåt

Eskilstuna

GOM01

Sjuksköterskeprogrammet

Se nedan

Eskilstuna, Nyköping, Västerås

GSE03 (Eskilstuna), GSV03 (Västerås), GSN03 (Nyköping)


Särskilda regler för Sjuksköterskeprogrammet

 • Till Sjuksköterskeprogrammet termin 2, 4 och 6 i Eskilstuna, Västerås och Nyköping kan endast MDH-studenter som vill byta studieort söka.
 • Om endast VFU saknas för examen kan du inte söka till senare del av sjuksköterske-programmet vid MDH.
 • Till Sjuksköterskeprogrammet termin 3 och 5 i Eskilstuna och Västerås kan även studenter från andra lärosäten söka.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Program

Terminer med tillgängliga platser

Ort

Programkod/Anmärkning

Analytical Finance

Ej angivet

Västerås

RMV20

Förskollärarprogrammet

Ej angivet

Eskilstuna Eskilstuna distans, Västerås, Västerås distans

GFE01, GFX01, GFV01, GFX01, GFXV1

Grundlärarprogrammet – förskoleklass och grundskola 1-3

Ej angivet

Eskilstuna, Västerås

GRE01 (Eskilstuna), GRV01 (Västerås)

Grundlärarprogrammet – förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat**

Termin 6
För mer information, se nedan

Västerås

GRY01 Studietakt:
HT+VT: 75%
ST: 50%

Grundlärarprogrammet – förskoleklass och grundskola 1–3 – arbetsintegrerat***

Termin 2. För mer information, se nedan

Eskilstuna

GRY02

Studietakt:
Årskurs 1: 100%. Fr.o.m. ST21: HT+VT: 50%
ST: 50%

Grundlärarprogrammet – grundskola 4–6

Ej angivet

Eskilstuna, Västerås

GRM02

Kammarmusikprogrammet

 • Sång
 • Blåsinstrument
 • Klaverinstrument
 • Stråkinstrument

Termin 2 och 4

Västerås

GKV05

Språk- och kommunikationsprogrammet*

Se nedan

Västerås

GKV09

Kandidatprogram i teknisk matematik

Ej angivet

Västerås

GKV07

Kompletterande pedagogisk utbildning

 • Årskurs 7–9
 • Gymnasieskolan

Ej angivet

Eskilstuna, distans

Studietakt:

HT+VT: 75%
ST: 100%
GLM01/A7-9
GLM01/GYMN

Masterprogram i didaktik

Ej angivet

Eskilstuna

GSL01

Masterprogram i teknisk matematik

Ej angivet

Västerås

AMM04

Master’s Programme in Financial Engineering

Ej angivet

Västerås

ZMS20

Speciallärarprogrammet

 • matematik
 • svenska
 • utvecklingsstörning

Ej angivet

Västerås, distans

50% studietakt

AUM01/MATE
AUM01/SVEN
AUM01/UTVS

Ämneslärarprogrammet

 • Svenska/Engelska
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Ej angivet

Eskilstuna

GAM02/SVEN, GAM02/SVS2


*Särskilda regler för Språk- och kommunikationsprogrammet

Om du antas till senare del på Språk- och kommunikationsprogrammet är det inte möjligt att läsa tyska inom ramen för programmet.

**Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 – verksamhetsintegrerat

För dig som antas till senare del på det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet F-3 finns inte möjlighet att ansöka om anställning inom ramen för utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs därför vid en av de övningsskolor som MDH har avtal med.

***Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 – arbetsintegrerat

För dig som antas till senare del på det arbetsintegrerade grundlärarprogrammet F-3 finns inte möjlighet att ansöka om anställning inom ramen för utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs därför vid en av de övningsskolor som MDH har avtal med.

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Program

Terminer med tillgängliga platser

Ort

Programkod/Anmärkning

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Ej angivet

Västerås

YCT01

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi**
- Inriktning datavetenskap
- Inriktning Energiteknik
- Inriktning Produkt- och processutveckling

Ej angivet

Västerås (YCT02) Eskilstuna (GCV03)

YCT02 alt. GCV03

Ekonomprogrammet*

Ej angivet

Eskilstuna

GKE02

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
- Inriktning elektroteknik
- Inriktning värme

Ej angivet

Västerås

GHV01

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

Ej angivet

Västerås, Eskilstuna

GHV02 (YHT02), GHE02

International Business Management

Ej angivet

Västerås

SEV25

Internationella marknadsföringsprogrammet
- Inriktning allmän

Ej angivet

Västerås

GKV08/OINR

Statsvetarprogrammet

Ej angivet

Västerås

GKV06


*Särskilda regler för Ekonomprogrammet

 • För ekonomprogrammet kan endast plats i Eskilstuna erbjudas, du kan ej söka plats i Västerås.

**Särskilda regler för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

 • För civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi finns det till termin tre inriktningar, om du blir antagen till termin tre måste du ta kontakt med en studievägledare för att välja inriktning. För senare terminer finns inga inriktningar. Du kommer alltså inte att söka någon inriktning på antagning.se.
 • De kullar som startade fram till HT16 går sin utbildning i Västerås, de som startade från och med HT17 går sin utbildning i Eskilstuna. Vilken ort du erbjuds plats på beror på vilken termin du bedöms vara aktuell för.

 

 

Akademin för innovation, design och teknik

Program

Terminer med tillgängliga platser

Ort

Programkod/Anmärkning

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

Termin 2, 4, 6 och 8

Eskilstuna

GCE01

Civilingenjörsprogrammet i robotik

Termin 2, 4, 6 och 8

Västerås

CCV20

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

Termin 2, 4, 6 och 8

Västerås

GCV02

Datavetenskapliga programmet

Termin 2 och 4

Västerås

GKV04

Datornätverk och datakommunikation

Termin 2

Västerås

TCV21

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik

Termin 2 och 4

Västerås

YHT01

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign

Termin 2 och 4

Eskilstuna

IKE20

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik

Termin 2 och 4

Eskilstuna

IKE21

Informativ illustration - informationsdesign

Termin 2 och 4

Eskilstuna

DKE20

Innovationsprogrammet

Termin 2 och 4

Eskilstuna

GKE06

Masterprogram i programvaruteknik

Termin 2

Västerås

ZCS24

Masterprogram i intelligenta inbyggda system

Termin 2

Västerås

GST01

Masterprogram i innovation och design

Termin 2

Eskilstuna

AMM06

Masterprogram i produkt- och processutveckling – produktion och logistik

Termin 2

Eskilstuna

ZKS21

Rumslig gestaltning - informationsdesign

Termin 2 och 4

Eskilstuna

DKE21

Textdesign - informationsdesign

Termin 2 och 4

Eskilstuna

DKE22


*Särskilda regler för Informativ illustration - informationsdesign

- För att bli behörig till Informativ illustration – informationsdesign krävs ett arbetsprov. Om du blir aktuell för antagning kommer du att kontaktas av programansvarig senare under hösten.


Till toppen