Text

Se vilka program på MDH som är öppna för ansökan senare del HT20


Program öppna för ansökan senare del till HT20

Akademin för hälsa, vård och välfärd


Program

Terminer med tillfälliga platser

Ort

Programkod

Beteendevetenskapliga programmet

Termin 3-5

Eskilstuna, Västerås

GKV03 (Västerås)
GKE02 (Eskilstuna)

Socionomprogrammet

Termin 2 och uppåt

Eskilstuna

GOM01

Sjuksköterskeprogrammet

Se nedan

Eskilstuna, Nyköping, Västerås

GSE03 (Eskilstuna)
GSV03 (Västerås)
GSN03 (Nyköping)


Särskilda regler för Sjuksköterskeprogrammet

  • Till Sjuksköterskeprogrammet termin 2, 4 och 6 i Eskilstuna, Västerås och Södertälje kan endast MDH-studenter som vill byta studieort söka.
  • Till Sjuksköterskeprogrammet termin 3 och 5 i Eskilstuna, Västerås och Nyköping kan även studenter från andra lärosäten söka.
  • Om endast VFU saknas för examen kan du inte söka till senare del av sjuksköterske-programmet vid MDH.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Program

Terminer med tillgängliga platser

Ort

Programkod/Anmärkning

Analytical Finance

Ej angivet

Västerås

RMV20

Förskollärarprogrammet

Ej angivet

Eskilstuna Eskilstuna, distans, Västerås, Västerås, distans

GFE01, GFX01, GFV01 GFX01

Grundlärarprogrammet – förskoleklass och grundskola 1-3

Ej angivet

Eskilstuna, Västerås

GRE01 (Eskilstuna), GRV01 (Västerås), GRM01 (Eskilstuna)

Grundlärarprogrammet – förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat

Termin 5
För mer information, se nedan

Västerås

GRY01,Studietakt:
HT+VT: 75%, ST: 50%

Grundlärarprogrammet – grundskola 4-6

Ej angivet

Eskilstuna, Västerås

GRM02

Kammarmusikprogrammet
- Sång
- Blåsinstrument
- Klaverinstrument
- Stråkinstrument

Termin 3 och 5

Västerås

GKV05

Språk- och kommunikationsprogrammet

Se nedan

Västerås

GKV09

Kandidatprogram i teknisk matematik

Ej angivet

Västerås

GKV07

Kompletterande pedagogisk utbildning
- Årskurs 7-9
- Gymnasieskolan

Ej angivet

Eskilstuna, distans

Studietakt:
HT+VT: 75%
ST: 100%
GLM01/A7-9

GLM01/GYMN

Masterprogram i didaktik

Ej angivet

Eskilstuna

GSL01

Masterprogram i teknisk matematik

Ej angivet

Västerås

AMM04

Master’s Programme in Financial Engineering

Ej angivet

Västerås

ZMS20

Speciallärarprogrammet
- matematik
- svenska
- utvecklingsstörning

Ej angivet

Västerås, distans

50% studietakt
AUM01/MATE
AUM01/SVEN
AUM01/UTVS

Ämneslärarprogrammet
- Svenska/Engelska
- Svenska/Samhällskunskap
- Svenska/Svenska som andraspråk

Ej angivet

Eskilstuna

GAM02/SVEN
GAM02/SVSH
GAM02/SVS2

 

Särskilda regler för Kandidatprogrammet i språk och humaniora – inriktning kommunikation/Språk- och kommunikationsprogrammet

- Då Språk- och kommunikationsprogrammet successivt ersätter Kandidatprogrammet i språk och humaniora – inriktning kommunikation kan det bli så att du erbjuds en plats på Språk- och kommunikationsprogrammet även om du har sökt Kandidatprogrammet i språk och humaniora – inriktning kommunikation.

Om du antas till senare del på Kandidatprogrammet i språk och humaniora – inriktning kommunikation eller Språk- och kommunikationsprogrammet är det inte möjligt att läsa tyska inom ramen för programmet.


Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 – verksamhetsintegrerat

För dig som antas till senare del på det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet F-3 finns inte möjlighet att ansöka om anställning inom ramen för utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs därför vid en av de övningsskolor som MDH har avtal med i någon av kommunerna Eskilstuna, Västerås, Katrineholm, Köping eller Strängnäs.

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Program

Terminer med tillgängliga platser

Ort

Programkod/Anmärkning

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Ej angivet

Västerås

YCT01

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
- Inriktning datavetenskap
- Inriktning Energiteknik
- Inriktning Produkt- och processutveckling

Ej angivet

Västerås (YCT02) Eskilstuna (GCV03)

YCT02 alt. GCV03

Ekonomprogrammet

Ej angivet

Eskilstuna

GKE02

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
- Inriktning elektroteknik
- Inriktning värme

Ej angivet

Västerås

GHV01

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

Ej angivet

Västerås

YHT02

International Business Management

Ej angivet

Västerås

SEV25

Internationella marknadsföringsprogrammet
- Inriktning allmän

Ej angivet

Västerås

GKV08/OINR

Statsvetarprogrammet

Ej angivet

Västerås

GKV06


Akademin för innovation, design och teknik

Program

Terminer med tillgängliga platser

Ort

Programkod/Anmärkning

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

Termin 3, 5, 7 och 9

Eskilstuna

GCE01

Civilingenjörsprogrammet i robotik

Termin 3, 5, 7 och 9

Västerås

CCV20

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

Termin 3, 5, 7 och 9

Västerås

GCV02

Datavetenskapliga programmet

Termin 3 och 5

Västerås

GKV04

Datornätverk och datakommunikation

Termin 3

Västerås

TCV21

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik

Termin 3 och 5

Västerås

YHT01

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign

Termin 3 och 5

Eskilstuna

IKE20

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik

Termin 3 och 5

Eskilstuna

IKE21

Informativ illustration - informationsdesign

Termin 3 och 5

Eskilstuna

DKE20

Innovationsprogrammet

Termin 3 och 5

Eskilstuna

GKE06

Masterprogram i programvaruteknik

Termin 3

Västerås

ZCS24

Masterprogram i intelligenta inbyggda system

Termin 3

Västerås

GST01

Rumslig gestaltning - informationsdesign

Termin 3 och 5

Eskilstuna

DKE21

Textdesign - informationsdesign

Termin 3 och 5

Eskilstuna

DKE22


Särskilda regler för Informativ illustration - informationsdesign

- För att bli behörig till Informativ illustration – informationsdesign krävs ett arbetsprov. Om du blir aktuell för antagning kommer du att kontaktas av programansvarig senare under våren.