Kurser för dig inom förskola och skola

Vi erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet. Du kan även kontakta oss om du vill få hjälp att skräddarsy en utbildning efter din verksamhet eller boka en föreläsare.

 

 

Förskolepersonal

Kommunförlagda kurser
På uppdrag av Skolverket kan vi erbjuda kurser förlagda till er kommun, där vi kommer till er för att utbilda personalen. Att delta i kurserna är kostnadsfritt. Kontakta oss för mer information.

Utvecklingsprogram för barnskötare
Kompetensutveckling rörande förskolans uppdrag, undervisning och lärmiljöer men även erfarenhetsutbyte genom deltagarnas kompetenser.

Webbaserad utbildning: Jämställd förskola
MDH och Eskilstuna kommun har tagit fram ett webbaserat utbildningspaket ”Jämställd förskola”.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan
Under vårterminen 2018 ges kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan som kommunförlagd utbildning i Sala kommun.

Handledarutbildning för Läslyftet och Handleda vidare
På Skolverkets uppdrag utbildar MDH handledare för Läslyftet. Detta innebär kompetensutvecklings i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och förskollärare. Handleda vidare är en forsättningskurs för handledare i Läslyftet.

Rektor/förskolechef

Webbaserad utbildning: Jämställd förskola
MDH och Eskilstuna kommun har tagit fram ett webbaserat utbildningspaket ”Jämställd förskola”

Kommunförlagda kurser
På uppdrag av Skolverket kan vi erbjuda kurser förlagda till er kommun, där vi kommer till er för att utbilda personalen. Att delta i kurserna är kostnadsfritt. Kontakta oss för mer information.

 

Skolpersonal

 

Programmering i matematik och teknik för grundskola och gymnasiet

På uppdrag av Skolverket erbjuder MDH kostnadsfria kurser inom programmering för dig som undervisar inom matematik och teknik i grundskolan och på gymnasiet.

Det globala klassrummet- undervisning i gymnasieskolan

Kursen ger en introduktion till svenska som andraspråk med inriktning på ämnesundervisning i gymnasieutbildning.

Det globala klassrummet- för undervisning i vuxenutbildning

Kursen ger en introduktion till svenska som andraspråk med inriktning på ämnesundervisning i vuxenutbildning.

Kreativ processledning för studie- och yrkesvägledare
På uppdrag av Skolverket erbjuder MDH,  möjligheten att stärka sin kompetens som kreativ processledare i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Utbildningspaketet skola - arbetsliv
MDH har i uppdrag av Skolverket att genomföra Utbildningspaketet skola - arbetsliv, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och landets regioner/län.

Studiehandledning på modersmål
Kursen utvecklar kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet.

Svenska som andraspråk för lärare som undervisar i svenska för invandrare
På uppdrag av Skolverket erbjuder vi kurser inom Lärarlyftet för yrkesverksamma lärare som saknar behörighet i ämnen de undervisar i.

Kurser inom lärarlyftet
På uppdrag av skolverket erbjuder vi kurser inom lärarlyftet.

 

 

Skicka en förfrågan eller kontakta våra samordnare  Elisabeth Berglund   och Yvonne Karlsson som kan bistå med mer information eller träffa er för ett möte.

Vi skräddarsyr kompetensutvecklingen utifrån era behov.