Hälsa

Din motivation och empati för att förstå, stötta och stärka gör stor skillnad för den enskilda människan. Du är med och skapar förutsättningarna för människor i grupp och som individer.

 

Ranja, student

Jag ska göra skillnad. För många.

- Jag visste att jag ville hjälpa människor redan från början men det kan jag göra på många olika sätt. Bredden gör utbildningen både spännande och utvecklande.  Hälsa och sjukvård kan ge människor möjligheten till ett fungerande och välmående liv och är grunden till ett fungerande samhälle.

5 snabba frågor till sjuksköterskestudenten Ranja

 

Program på grundnivå

Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Eskilstuna
Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Västerås
Folkhälsoprogrammet, 180 hp
Fysioterapeutprogrammet, 180 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Eskilstuna
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Nyköping
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Södertälje (flexibel)
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Västerås
Socionomprogrammet, 210 hp

Program på avancerad nivå

Barnmorskeprogrammet, 90 hp
Masterprogrammet i arbetslivsvetenskap, 120 hp
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 120 hp
Masterprogrammet i fysioterapi, 120 hp
Masterprogrammet i socialt arbete, 120 hp
Masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad, 120 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård, 60 hp

Magisterkurser

Magisterexamen i folkhälsovetenskap (60 hp)
Magisterexamen i fysioterapi (60 hp)
Magisterexamen i vårdvetenskap (60 hp)

Masterkurser