Reservantagning

Här finner du svaret på de vanligaste frågorna vi får i samband med reservantagning.

Ska jag gå på uppropet?
Nej, du som är reserv ska inte gå på uppropet.

Hur goda är chanserna att jag får en plats?
Vi kan tyvärr inte säga någonting om hur goda chanserna är att få en reservplats innan uppropet har ägt rum.

Vad händer när en student lämnar återbud, då blir det väl en plats ledig?
Om en student lämnar återbud kontrollerar vi i första hand om reserv ska kallas. Omständigheter kan ha uppstått som gör att akademin inte har möjlighet att anta fler studenter. I så fall kallas ingen reserv. Om reserv ska kallas kontrollerar vi från vilken urvalsgrupp den som lämnat återbud antagits. Reserv ska kallas från samma urvalsgrupp. Vi tar inte hänsyn till särskilda omständigheter utan kallar strikt efter reservlistorna.

Urvalsgrupp? Vad är det?
Läs mer om platsfördelning och urval här: https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Platsfordelning-och-urval/

Jag vill så gärna ha en plats. När får jag besked?

Om det är aktuellt med reservantagning mejlar eller ringer vi de reserver som erbjuds plats. Vi använder de uppgifter som finns på antagning.se. Det är därför viktigt att du finns tillgänglig på telefon och mejl. Reservantagning kan komma att påbörjas innan terminsstart och pågår normalt två veckor in på terminen eller efter kursstart.

Finns det ingenting jag kan göra?
Jo, kontrollera att kontaktuppgifterna du registrerat på www.antagning.se är korrekta och att du angett både mejladress och mobilnummer, så att vi lätt kan nå dig.

Vem har hand om reservantagningen?
Antagningen kallar reserver till program. Akademin kallar reserver till kurser.

Vad händer om jag inte svarar när ni ringer?
Då lämnar vi ett meddelande på din telefonsvarare och/eller mejlar. Vi anger också en tid när du senast måste kontakta oss för att bekräfta att du vill ha din plats, vanligtvis har du ett dygn på dig.  

Jag har fått ett erbjudande om reservplats. Vem ska jag kontakta?
Mejla eller ring i första hand till den person som kontaktat dig. Har du erbjudits plats på program kan du också mejla till: antagningen@mdh.se eller ringa 016-15 32 50.

Det har gått två veckor men jag har inte hört något än. Är det kört?Reservantagningen är en process som tar tid. Har du inte hört något efter två veckor fr o m program eller kursstart har förmodligen alla platser fyllts.