Uppgradering av högskolans datanätverk på lördag

2010-09-08 | Student

Lördagen den 9 oktober kommer högskolans datanätverk att ligga nere. Detta beror på att en större uppgradering kommer att göras.

Arbetet med uppgraderingen kommer att ske lördagen den 9 oktober. Undvik gärna att använda det lokala nätverket under lördagen. MDH-webben eller högskolans e-postsystem kommer däremot inte att påverkas.

Under tiden den 7 oktober till och med den 12 oktober kommer inga nya/befintliga datorer att kunna kopplas in eller flyttas inom MDHs datanätverk.