Unikt ramverk för automationsutveckling förbättrar internlogistiken

2014-02-07 | Forskning/Samverkan

Internlogistik, det vill säga hanteringen av materialflöden, utgör en viktig del av verksamheten i många olika typer av branscher. En förbättrad internlogistik kan leda till ökad konkurrenskraft. I sin doktorsavhandling presenterar Anna Granlund, MDH, ett nytt unikt ramverk inom automation, som både förbättrar logistiken och ökar konkurrenskraften:

– Att använda automation ger goda möjligheter till förbättrad internlogistik, men jämfört med många övriga delar av verksamheten är internlogistiska aktiviteter fortfarande inte automatiserade i samma utsträckning. Det övergripande syftet med min forskning har därför varit att utveckla kunskap som stödjer lyckad användning av automation i internlogistiksystem och ökad konkurrenskraft, säger Anna.

I sin doktorsavhandling ”Facilitating Automation Development in Internal Logistics Systems” har Anna specifikt tittat på processen med att ta fram och utveckla automationslösningar samt skapat ett ramverk som underlättar och stödjer denna process. Ramverket inkluderar en processmodell, en modell för internlogistikstrategi samt en modell för automationsstrategi.

– Ramverket kan ge riktlinjer för och användas som stöd vid automationsutveckling inom internlogistik för att öka chanserna för lyckad användning av automation. Detta i sin tur bidrar till högre presterande och bättre anpassade internlogistiksystem samt högre avkastning på genomförda investeringar och därmed ökad konkurrenskraft. 

Studentprojekt ledde till doktorandtjänst
Anna Granlund har studerat produkt- och processutveckling på MDH, en utbildning som motsvarar dagens innovation, produktion och logistik och tog sin civilingenjörsexamen 2007 efter att ha gjort sitt examensarbete på ABB Robotics. Året därpå började hon jobba på MDH mot Robotdalen inom logistikautomation och snart var hon även doktorand.

– Redan som student fick jag chansen att göra en förstudie åt Robotdalen inför deras planer på att införa ett nytt kärnområde inom logistikautomation. Jag blev väldigt intresserad av området och ville gärna fortsätta jobba med dessa frågor. Baserat på förstudiens positiva resultat infördes det nya kärnområdet och efter examen fick jag möjligheten att jobba vidare inom satsningen på MDH. Här kom jag i kontakt med forskningsvärlden och kunde satsa vidare på egen forskning via en doktorandanställning.

Ser fram emot första sommaren i nya huset
Anna har trivts väldigt bra på MDH inom innovation och produktrealiseringsmiljön och ser gärna en fortsättning i någon form.

– På MDH bedrivs forskningen i nära samarbete med industrin, vilket var ett stort motiv till varför jag valde att forska just här och jag vill gärna fortsätta ha kontakt och samarbete med MDH i någon form. Jag trivs bra både på forskningssidan och i grundutbildningen och tror på att knyta starkare band mellan dessa två delar. I närtid ser jag fram emot lite semester efter disputation och sedan första sommaren i nya huset.

 

Välkomna att ta del av Anna Granlunds forskningsresultat när hon presenterar sin doktorsavhandling den 13 februari kl.10.00 - 12.00 i sal Raspen på MDH i Eskilstuna.

Mer information om Anna Granlunds doktorsavhandling