Ulrika Florin: Forskar om (konst)verk och verksamhet

2016-02-18 | Forskning/Samverkan

Ulrika Florin är forskare vid Mälardalens högskola (MDH), där hon också undervisar i informationsdesign. På inbjudan av Örebro konsthall höll hon en välbesökt föreläsning om sina erfarenheter som konstnär och forskare under onsdagen. Och till hösten påbörjar hon forskning om utformningen av framtida undervisningsmaterial inom matematikdidaktik.

 – Jag vill förmedla att vi borde låta samhället få ta del av konstens stoff och kunskapspotential, i större utsträckning och på fler arenor, säger Ulrika Florin, som 2015 disputerade med avhandlingen ”Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda projekt”.

Ulrika Florins forskning har en stark koppling till hennes bakgrund som konstnär. I sin avhandling har hon undersökt hur konstnärers kompetens används inom myndighetsledda samverkansprojekt. Resultaten visar att större konstnärlig frihet kan leda till högre kvalitet och fler möjligheter till utveckling. Forskningsidén tog form redan 2005 då hon började som projektledare för 23 personer, varav 13 konstnärer, i det EU-finansierade samarbetsprojektet Konstpaus.
– Det handlar om verk och verksamhet. Konstnärers skisser och modeller är centrala delar av de kommunikationsakter som pågår under idéutvecklingen. Uppdragsgivarna ser resultaten av långa projekt, men har liten förståelse för konstnärernas arbetsprocess, säger hon.

"Den här utvecklingen är brinnande aktuell"

I sin samtidsspaning presenterar Ulrika Florin pågående trender inom konstnärspraktiken. Hon lyfter utvecklingen av hur konstnärers kunskap används och ett växande behov av framgångsrik samproduktion. Ulrika Florin ger även rekommendationer där hon upplever att det finns ett glapp mellan uppdragsgivare och konstnär.
– Inom samhället börjar konstnärers bidrag användas inom allt fler områden. De gör avtryck inom idéutveckling, kunskapsutveckling och samhällsdebatt. Konstnärer arbetar provokativt, interaktivt och medialt medvetet, och en del har också börjat forska. De kommer därför till tals och får legitimitet på fler arenor där de har varit uteslutna under lång tid. Den här utvecklingen är väldigt positiv och brinnande aktuell för både samtid och framtid, säger hon.  

Konst och samproduktion inom industri och utbildning

Ulrika Florins forskningsresultat är av stort intresse. Samtidigt som hon undervisar och gästföreläser är hon sedan sin disputation engagerad i nya forskningsprojekt. Hon arbetar nu med Engineering Innovation Factory, ett industriprojekt i samverkan mellan MDH, KTH, Volvo AB, Volvo Car, Scania CV och Sandvik Coromant som stöds av den statliga myndigheten Verket för innovationssystem (Vinnova).
 – Sedan jag disputerade använder jag kunskaper och erfarenheter från arbetet med min avhandling. I det här projektet bidrar jag i skapandet av så kallade virtuella fabriker. Det handlar om hur man på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt ska kunna designa och formge fabriker – utan att behöva bygga dem först, säger hon.

Till hösten 2016 medverkar Ulrika Florin även i projektet Framtidens Läromedel, med stöd av Vetenskapsrådet, där hennes kunskaper kommer användas i utformningen av undervisningsmaterial inom matematikdidaktik.