Utbildning i matematik/tillämpad matematik vid MDH

Matematik är ett ämne med breda tillämpningar inom t.ex. ekonomi, naturvetenskap och alla teknikområden. Dessa kunskapsområden använder alla matematik som ett grundläggande verktyg.

Akademin för Utbildning och Kultur och Kommunikation (UKK)   är en värdakademi för all forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom huvudområdet och ämnet Matematik/Tillämpad matematik vid Mälardalens högskola.

Ämnet Matematik/tillämpad matematik är ansvarig för matematikutbildning och kurser inom samtliga teknikämnen och -program, ekonomiprogram och inom lärarutbildning och är placerat på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)

Vid Mälardalens högskola ingår matematik/tillämpad matematik i till exempel alla civil- och högskoleingenjörsprogram, i lärarutbildningen och i vissa ekonomiska utbildningar.

Dessutom vid Mälardalens högskola finns följande utbildningsprogram inom matematik/tillämpad matematik:

På grundnivå

Kandidatprogram i teknisk matematik  (Bachelor's programme in Engineering Mathematics) (This programme is given in Swedish)

Bachelor's programme in Analytical Finance  (This programme is given in English)

På Påbyggnadsnivå

Master's Programme in Financial Engineering  (This programme is given in English)

Masterprogrammet i teknisk matematik   (Master's programme in Engineering Mathematics.) (This programme is given in English)

Du kan också avlägga kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i matematik/tillämpad matematik. Efter att ha läst grundläggande kurser kan du välja mellan ett stort antal kurser inom de områden där vi bedriver forskning och forskarutbildning idag.

Inom lärarutbildningen

Inom området didaktik och utbildningsvetenskap sker omfattande verksamhet inom lärarutbildning med anknytning till matematisk didaktik.

Utveckling av matematiskt tänkande

 

 

Läs mer om utbildning och forskning i ämnet Matematik/tillämpad matematik