”Nu vill jag leka i alla rum!” - Om lekmiljöer i förskolan fria från genus och ålder

Konferenser och evenemang

Datum: 2019-08-30
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Omega, MDH, Västerås

”Nu vill jag leka i alla rum!” är en del av Normmedvetna rum som är ett treårigt forskningsprojekt som avslutas under 2019. Inom projektet har tre förskoleavdelningar byggts om för att inomhusmiljön ska främja mångsidig lek och lärande. Vi vill nu bjuda in dig som arbetar inom förskola och skola till en eftermiddag som handlar om lekmiljöer i förskolan som fungerar oberoende av genus och ålder.

Deltagandet är kostnadsfritt och sker i mån av plats.

Anmäl dig till Nu vill jag leka i alla rum! 

Läs mer om projektet Normmedvetna rum
 

Konferensprogram (pdf 100 kB)