Kalender från UKK

 • Dag för att öka ungas intresse för teknik

  23 okt 2018 | Konferenser och evenemang

  Den 23 oktober bjuder MDH och ABB in till Teknikdagen 2018, för att öka ungas intresse för teknik. Cirka 150 gymnasielever från ABB industrigymnasium och Rudbeckianska skolan kommer att delta under dagen som bjuder på inspirationsföreläsningar och interaktiva workshops.

 • Vi visar vi hur man på ett strukturerat sätt söker information med hjälp av fritext, ämnesord och citeringar i Web of Science och Scopus.

 • Vi visar vi hur man på ett strukturerat sätt söker information med hjälp av fritext, ämnesord och citeringar i Web of Science och Scopus.

 • I detta seminarium visas det arbetsbesparande referenshanteringsverktyget EndNote som handskas med praktiskt taget alla förekommande referenssystem.

 • SOLD-seminarium

  7 nov 2018 | Föreläsningar och seminarier

  Asta Cekaite, Linköpings universitet. What Makes a Child a Good Language Learner? Interactional Competence, Identity, and Immersion in a Swedish Classroom.

 • I detta seminarium visas det arbetsbesparande referenshanteringsverktyget EndNote som handskas med praktiskt taget alla förekommande referenssystem.

 • Vi visar tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer. Dessa kan sedan användas för att skaffa dig en överblick av ett forskningsområde.

 • Vi visar tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer. Dessa kan sedan användas för att skaffa dig en överblick av ett forskningsområde.

 • Sandra Jederuds slutseminarium äger rum onsdagen den 14 november klockan 13.15 i sal H553 på MDH Eskilstuna.

 • ”Publish or perish” brukar man säga, men var ska jag publicera så att exponeringen av min forskning blir den största möjliga?

 • ”Publish or perish” brukar man säga, men var ska jag publicera så att exponeringen av min forskning blir den största möjliga?

 • Jämställd forskningsfinansiering

  26 nov 2018 | Konferenser och evenemang

  Sveriges universitet och högskolor har fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

 • Vad är en datahanteringsplan, och borde du ha en? Hur uppnår jag god versionshantering? Var finns säkra lagringsytor? Hur beskriver jag data?

 • Vad är en datahanteringsplan, och borde du ha en? Hur uppnår jag god versionshantering? Var finns säkra lagringsytor? Hur beskriver jag data?

 • Ekokritiskt forum med dokumentärfilmaren Mikael Kristersson

  28 nov 2018 | Föreläsningar och seminarier

  Mikael Kristersson, dokumentärfilmare. "Att filma ur fågelperspektiv".

 • Hanna Simola, kommundoktorand, MDH. Halvtidsseminarium Styrning som stöttning – en etnografisk fallstudie om lärares didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum i grundskolans senare år