Samverkan till värde och nytta

Tillsammans med offentlig sektor och näringsliv i Mälardalen utvecklar UKK forskning till värde och nytta för samhället samt utbildning som vilar på vetenskaplig grund.

Vi tror på samverkan som blir till nytta både för regionen och för högskolan. Det kan gälla forskningsprojekt eller kompetensutveckling i form av till exempel uppdragsutbildningar. Men vi sätter också stort värde på samverkan med arbetslivet inom ramen för våra utbildningar.

Samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap har vi samlat inom ramen för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) . Vid akademin bedrivs också forskning och utbildning inom matematik/tillämpad matematik i samverkan med bland annat banker och företag. Vid akademin finns även kammarmusikprogrammet  och Språk- och kommunikationsprogrammet

Vi arbetar med olika former för samverkan, till exempel branschråd, kombinationstjänster, verksamhetsförlagd utbildning och forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt. Våra forskare anlitas ofta som föreläsare eller för utvärderingsuppdrag. Många av doktoranderna i didaktik är så kallade kommundoktorander och delar sin tid mellan forskarstudier och arbete i regionens förskolor och skolor.

För mer information kontakta gärna:
Cecilia Vestman, samordnare för extern samverkan
E-post: cecilia.vestman@mdh.se
Telefon: 016-155108