Akademisk ledning och förtroendeuppdrag

• ämnesansvarig/ämnesföreträdare för ämnet tyska sedan 1991 
• studierektor 1996, 2006 – 2008 
• avdelningschef för moderna språk 2008 
• utbildningsledare på UKK 2008-2010 


• ord. ledamot institutionsstyrelsen (Institutionen för humaniora vid MDH) 1991-1998
• ord. ledamot i distansrådet vid MDH och huvudansvarig för samtliga distanskurser på institutionen för humaniora (1992-1994) 
• vice ordf. för tjänstetillsättningsnämnden (samhällsvetenskapliga/humanistiska sektionen) vid MDH (1992 –1995) 
• ord. ledamot utbildningsnämnden vid MDH (1995 –1998) 
• ord. ledamot grundutbildningsnämnden vid MDH (1998 – 2001) 
• ord. ledamot utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH (2001 - 2007)