Bakgrund

Jag är docent i tyska på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
1991 tillträdde jag tjänsten på Mälardalens högskola och är företrädare för
ämnet tyska på högskolan sedan dess.

 

 

1955    född i Hamburg (Västtyskland)

1974    studentexamen i Hamburg 

1976    flyttat till Sverige/Göteborg

1980    fil.kand. examen vid Göteborgs universitet

1981    fil.mag. examen (ämneslärarexamen tyska/engelska)

1988    fil.dr .examen vid Göteborgs universitet

1991    universitetslektor vid Mälardalens högskola

2001    Docent i tyska 

Sedan 1991 ämnesansvarig resp. ämnesföreträdare för ämnet tyska vid Mälardalens högskola