Bakgrund

Bakgrund

 

 

• Studentexamen vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1967, helklassisk linje

• FK-examen 1972 (svenska, tyska, franska, finska)

• Ämneslärarexamen vid Uppsala universitet 1973

• Forskarutbildning vid Uppsala universitet, Universität Konstanz  och UC Davis  1979-1985

• Doktorsexamen i tyska vid Uppsala Universitet 1986

• Medarbetare vid Akademie der Künste Berlin, Peter-Weiss-Archiv 1987-1988

• Forskare vid HSFR 1989-1991

• Docent i tyska vid Uppsala universitet 1992

• Forskarassistent vid Uppsala universitet 1992-1995

• Universitetslektor i tyska vid Mälardalens Högskola 1996

• Professor i tyska vid Mälardalens Högskola 1999-2014