Om mig

 

 

Jag finns på Avdelningen för språk och litteratur och jag undervisar i kurser i svenska som andraspråk och fungerar som ämnesföreträdare.

Här hittar du en länk till hemsidan  för svenska som andraspråk.

I juni 2013 disputerade jag vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Avhandlingen heter Vägar till förståelse.