Om mig

Jag är lektor i svenska och har som mina forsknings- och undervisningsintressen främst samtals- och interaktionsforskning i synnerhet och språksociologi i allmänhet. Med samtalsforskning menar jag främst den samtalsanalytiska forskning som på engelska brukar kallas Conversation Analysis, och andra inriktningar som är besläktade med denna. De ämnen som intresserar mig mest forsknings- och undervisningsmässigt är: 
• Samtals uppbyggnad i allmänhet 
• Institutionella samtal (t.ex. samtal till Giftinformationscentralen och till SOS) 
• Samtal och lärande (t.ex. hur vi lär i interaktion och hur vårt lärande manifesteras i samtalet. Exempelvis intresserar jag mig för hur elever samspelar med varandra och med datorn i en klass som bedriver undervisning enligt modellen "Att skriva sig till läsning". Ett annat intresse inom området Samtal och lärande är hur deltagare i en ju-jutsuträning verbalt och kroppsligt interagerar med varandra och hur de därigenom lär sig nya tekniker.) 
• Samtal och grammatik (även kallad interaktionell lingvistik) 
• Artigehtsteori (politeness theory)