Om mig

Jag är docent i nordiska språk och anställd som universiteslektor i svenska språket sedan 1 januari 2013.