Om mig

Sedan januari 2002 arbetar jag på Mälardalens högskola. I april 2002 disputerade jag i Uppsala på en sociolingvistisk avhandling: Återbesök i Eskilstuna. En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk, och hösten 2002 blev jag universitetslektor i svenska. 1 april 2008–31 mars 2011 var jag avdelningschef för Avdelningen för svenska och finska, Den 31 mars 2010 höll jag min docentföreläsning i Eskilstuna: "mopedens infarande här i samhälle"  Berättelser om samma händelser i livet med 30 års mellanrum. Hösten 2011 blev jag befordrad till professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik.