Det specialpedagogiska kollegiet

Välkommen till sidan för presentation av oss som arbetar med specialpedagogik vid Mälardalens högskola.

Vi som arbetar med undervisning och forskning inom ämnet specialpedagogik finns samlade i det specialpedagogiska kollegiet, SPEIC.

Kollegiet består av två professorer, sju lektorer varav tre är docenter, elva adjunkter och sju doktorander (varav sex är anställda som adjunkter), samt två adjungerade adjunkter. Här finner du länkar till oss som är medlemmar i det specialpedagogiska kollegiet.


Läs mer om våra utbildningar och vår forskning på specialpedagogikens hemsida:

Hemsidan för specialpedagogik