Om mig

Tom Storfors universitetsadjunkt i specialpedagogik

 

 

Min grundexamen är 4-9 lärare i ämnena svenska och religion. Men mina år på högstadiet präglades mest av arbete med barn i behov av särskilt stöd. Jag är sedan 2003 universitetsadjunkt i specialpedagogik. Jag undervisar i specialpedagogik och på lärarutbildningen. Inom specialpedagogik har jag fördjupat mig i systemteori. Avslutade 2005 en masterutbildning i specialpedagogik med en uppsats om systemteoretisk intervention. På den gamla lärarutbildningen arbetade jag mycket inkluderingsperspektiv och var under 6 år ansvarig för kursen Att utveckla en skola för alla. På den nya lärarutbildningen, sen ht11, undervisar jag i UVK-kurserna och handleder studenter i examensarbetet.


Sedan 2009 är jag doktorand i didaktik på Mälardalens Högskola. Jag är knuten till den Nationella forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling. Min forskning har en utbildningsfilosofisk inriktning. Studiens syfte är att analysera forskningsfältet utbildning och hållbar utveckling ur ett postkolonialt perspektiv. Två presentationer har jag hittills hunnit med. På NEERAs’ 38th Congress, Malmö University, 11-13 mars 2009, presenterade jag text med titeln “Possibilities and limitations of radical democracy in teaching and ESD”. På en internationell doktorandkonferens i utbildning för hållbar utveckling, Uppsala 25-28 maj, presenterade jag min forskning under arbetsnamnet ”In the waiting room of democracy. Ambiguities in Education for Sustainable Development : a PostColonial Perspective”

Mina stora intressen är filosofi och poesi som rör sig i det existentiella gränslandet mellan språk och verklighet. Lämnar ibland gränslandet med hjälp av motion och meditation.