Om mig

Margareta Sandström är senior professor i specialpedagogik

Jag heter Margareta Sandström och är seniorprofessor i specialpedagogik vid Mälardalens högskola.Jag är sedan år 1970 utbildad ämneslärare i språk: engelska, franska, svenska och svenska som andraspråk. Jag har också specialpedagogexamen. 

Jag anställdes vid Mälardalens högskola år 2000 och disputerade år 2002 vid Stockholms universitet.