Publikationer

Refereebedömda artiklar

Karlsson, M. (2009). Qualification des pédagogues: Iímportance de la qualité dans les services préscolaires. La nouvelle revue de l´adaptation et de la scolarisation. No. 46, 2e trimestre 2009, p.51-56. 
Även publicerad: Pedagogues' Qualification - an Important Aspekt of Quality in Preschool Services. I Kron, M. & Göransson, K. (Eds.). Growing up Together - Steps to Early Inclusive Education: Att växa upp tillsammans. P. 76-78. Siegen: Universität Siegen.

Karlsson, M., Björck-Åkesson, E., & Granlund, M. (2008). Changing services to Children with Disabilities and their Families through In-service training – is the Organization Affected?. European Journal of Special Needs Education, 23 (2), 207-222.

 

Bokkapitel och böcker

Göransson, K., Luttropp, A., Åman, K. & Karlsson, M. (2007). In Kron, M. Early Childhood Education in Inclusive Settings – Basis, Background and Framework of Inclusive Early Education in Five European Countries. France, Germany, Hungary, Portugal and Sweden. Siegen: Universität Siegen.

Karlsson, M., & Almqvist, L (2005). In Soriano, V (Red). Early Childhood Intervention Analysis of Situations in Europe - Key Aspects and Recommendations Summary Report. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education.

Björck-Åkesson, E, Eliasson, A-C, Folkesson, C, Holmberg, A-S, Karlsson, M, Sanner, G, & Westbom, L. (2002). Svensk fältprövning av WHO:s förslag till internationell klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder – ICIDH-2. Användbarhet inom barn- och ungdomshabilitering. Västerås: Mälardalens Högskola.

 

Populärvetenskapliga artiklar

Karlsson, M. (2008). Personalutbildning som metod för förändring. Specialpedagogisk tidskrift Att Undervisa. Nyköping: AWJ.