Nätverk och samarbeten

BUSS 

Jenny Wilder är aktiv medlem i forskningsmiljön Barn och Unga i Skola och Samhälle vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola. BUSS är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som handlar om forskning om barn och unga i skola och samhälle ur olika perspektiv, t ex inkludering, övergångar och delaktighet. BUSS består av seniora forskare och doktorander och BUSS har högreseminarier (5 ggr per år) och doktorandseminarier (6 ggr per år). 

 

POET

POET står för Pedagogies of Educational Transitions och är ett internationellt nätverk som samlar bland annat forskare från Australien, Nya Zeeland, Island, Skottland och Sverige. Jenny Wilder och Anne Lillvist är medlemmar i nätverket och deltar i POETs sammankomster, hösten 2014 på Kreta och våren 2015 i Nya Zeeland. Inom nätverket skapas forskarmöten och samproduceras publikationer.  

 

SIRG-PIMD inom IASSIDD

Sedan 2005 är Jenny Wilder aktiv medlem i det internationella nätverket SIRG-PIMD i IASSIDD. Detta står för: Special Interest Group- Profound Intellectual and Multiple Disabilities inom International Association of Scientific Studies of Intellectual and Developmental Disabilities. Jenny Wilder har ett kontinuerligt utbyte med forskare inom gruppen t ex genom forskarbesök hos professor Juliet Goldbart vid Manchester Metropolitan University, Storbritannien. Jenny Wilder deltar också i deras internationella konferenser, t ex IASSIDD-Europe Conference i Rom oktober 2010, samt i nätverkets Roundtables som anordnas varannat år senast i Groningen 2013. Hösten 2015 kommer Mälardalens högskola vara värd för nästa Roundtable. 

 

NKA-FFN

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga-Flerfunktionsnedsättningar är ett uppdrag från Socialdepartementet sedan våren 2012. Jenny Wilder är ankuten som Möjliggörare/forskare vid Nka. Syftet med NKA-FFN är att vara ett kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga, och samla kunskap om livssituationen för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Jenny Wilder har skrivit en systematiska kunskapsöversikt om kommunikation som kan användas av anhöriga och professionella. I samproduktion med MDH har en gemensam kurs hållit under våren 2013 och 2014 om kommunikation-AKK där Jenny Wilder varit kursansvarig.

www.anhoriga.se

Speic-kollegiet 

Sedan 2008 är Jenny Wilder medlem i Speic-kollegiet, Mälardalens högskola. Speic-kollegiet är ett tvärvetenskaplig kollegium vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation på Mälardalens högskola. Medlemmarna i gruppen är lärare i ämnet specialpedagogik vid UKK. Speic-kollegiet har högre seminarier 2 gånger per termin, och däremellan möts kollegerna ca 2 gånger i månaden i olika utbildningsmöten. 

SPEIC – Specialpedagogiska kollegiet vid Mälardalens högskola. http://www.mdh.se/utbildning/amnen/specped/det-specialpedagogiska-kollegiet-1.14746

 

CHILD

Sedan 2000 är Jenny Wilder medlem i forskningsprogrammet CHILD, Högskolan i Jönköping. CHILD är en tvärvetenskaplig forskargrupp där alla medlemmar samlas kring sin forskning om barn i behov av särskilt stöd. CHILD står för Children, Health, Intervention, Learning och Development. Forskargruppen har stormöten två gånger per år, och däremellan har forskningsnätverket CHILD vid högskolan i Jönköping högre seminarier en gång i månaden.