Om mig

 

 

 

Jenny Wilder har arbetat på Mälardalens högskola sedan 2001, sedan 2008 arbetar hon med forskning och undervisning i det specialpedagogiska kollegiet. Jenny Wilder är docent och lektor i specialpedagogik och undervisar på speciallärarprogrammet, samt handleder studenter i deras examensarbeten. Från 2013 leder Jenny Wilder ett VR-projekt om barns lärandevägar i övergången mellan förskola och grundsärskola. 

Jenny Wilder disputerade 2008 i psykologi vid Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på livssituationen för barn som har betydande funktionshinder. De forskningsprojekt Jenny Wilder har genomfört har handlat om kommunikation hos och med barn med betydande funktionsnedsättningar, familjers vardagsanpassningar och barns och familjers sociala nätverk, och samhällets stöd för barn med funktionsnedsättningar utifrån barnperspektiv.

Jenny Wilder är huvudhandledare till doktorand Anna Lena Andersson (UKK) och handledare till doktorand Lena Talman (HVV), Jenny Wilder har också handlett Anna Karin Axelsson fram till disputation i maj 2014. Sedan augusti 2012 är Jenny Wilder ankuten till Nationellt Kunskapscentrum Anhöriga som forskare och "möjliggörare".