Om mig

Jag heter Gunilla Sandberg och arbetar som professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Mälardalens högskola. 
 
Inom det specialpedagogiska området är hinder och möjligheter i språk-, skriv- och läsprocesser ett stort intresse, djupt grundat i mina tidigare erfarenheter som lågstadielärare och specialpedagog. Jag är också intresserad av mera allmänna specialpedagogiska frågeställningar och perspektiv relaterade till förskola och skola. För närvarande undervisar och handleder jag inom de påbyggnadsutbildningar till specialpedagog och speciallärare som ges vid MDH. Jag är programföreträdare för dessa utbildningar och ämnesföreträdare för ämnet specialpedagogik vid MDH. På ett övergripande plan är mitt forskningsintresse riktat mot mötet mellan elever med olika förutsättningar, erfarenheter och behov och skolans lärmiljöer och ligger på så sätt i skärningspunkten mellan didaktik och specialpedagogik.