Om mig - Gunnlaugur Magnússon

 

Jag är lektor i didaktik sedan februari 2016 och har en forskarassistenttjänst i  didaktik mellan juli 2016 - juli 2018.

Jag har arbetat som adjunkt i specialpedagogik och pedagogik sedan våren 2007, och blev antagen som doktorand i didaktik 2010 på Mälardalens Högskola. Disputerade i oktober 2015 med avhandlingen Traditions and Challenges. Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools.

Min forskning bedrivs inom ramen av en forskarassistenttjänst och heter: Att balansera marknad och social inkludering i praktiken - Rektorer om iscensättning av utbildningsideal.

Min undervisning har främst varit inom grundutbildningen i specialpedagogik och på lärarutbildningen, främst om inkludering, barn i behov av särskilt stöd, utbildningssystems strukturer och reformer, forskning och vetenskapliga metoder, teorier om lärande och utbildning.

Förutom forskning och undervisning har jag ett stort intresse för utbildningsfilosofi och vetenskapsfilosofi.

Länk till avhandlingen:
Traditions and Challenges: Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools