Om mig

Fia Serrander universitetsadjunkt i specialpedagogik

Jag har arbetat på Mälardalens högskola (MDH) sedan 2010.

Jag har tidigare arbetat inom grundskolans skolår F-6 både som klasslärare och som specialpedagog (1994-2010). 

På Mälardalens högskola arbetar jag med undervisning och i forskningsprojekt samt är forskarstudernade inom Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK). Jag undervisar i specialpedagogik som ämne från grundnivå till avancerad nivå både i enstaka kurser, och distanskurser som i lärarutbildningen. Jag undervisar även i matematik och matematikdidaktik.